Yksikään yritys ei ole immuuni petoksille ja tietoriskeille 1 Ajankohtaista, Yritykset

Yksikään yritys ei ole immuuni petoksille ja tietoriskeille

Rikollisuus ja väärinkäytökset kohdistuvat yhtä useampaan yritykseen, erityisessä riskissä ovat suuret yritykset. Niihin kohdistuva rikollisuus on lisääntynyt voimakkaasti viimeisen kolmen vuoden aikana.
FacebookTwitterLinkedIn

Yritysten rikosturvallisuus 2017 -selvityksessä 52 prosenttia suurista yrityksistä kertoo, että liiketoimintaan kohdistuvien rikosten tai väärinkäytösten määrä on kasvanut. Kaikista vastaajayrityksistä vastaavasta raportoi 44 prosenttia. Toimialoista erityisesti kaupan ala on rikollisten kohteena.

Yrityksen tietoihin murtaudutaan ja identiteetti varastetaan

Yrityksiin kohdistuvat tietomurrot ovat kaikilla toimialoilla tietoriskien kärjessä, mutta identiteettikaappauksissa on selvä nousutrendi. Kaikilla toimialoilla osuudet ovat kasvussa.

Panu Vesterinen, Kyberturvallisuus, DigiCyber, Kauppakamari,

Yrityksillä on merkittävä rooli koko yhteiskunnan häiriöidensietokyvyssä. Siksi tietopääoman ja jatkuvuuden turvaamiseen on panostettava kaikenkokoisissa yrityksissä, muistuttaa kauppakamarin asiantuntija Panu Vesterinen.

Suurista yrityksistä peräti 28 prosenttia ilmoitti, että yrityksen identiteetti on kaapattu tai yritetty kaapata. Pienissä yrityksissä osuus oli viisi prosenttia. Petoksia kohtasi useammin suuret kuin pienet yritykset: pienistä ja keskisuurista yrityksistä 12–13 prosenttia ja suurista joka neljäs.

-Yritysten riskit tulevat yhä useammin netin verkkoja pitkin. Monet kasvavista turvallisuusuhkista, kuten identiteettivarkaudet ja petokset, piinaavat yhä useampia yrityksiä yli toimialarajojen, kertoo Keskuskauppakamarin asiantuntija Kaisa Saario.

Uusien turvallisuusuhkien torjumiseksi tarvitaan enemmän tietoa

Petosten tekotavoissa hyödynnetään usein sitä, että suurissa yrityksissä työntekijät eivät aina tunne toisiaan. Yritykset voivat varautua tapauksiin ainakin ohjeistamalla henkilöstöä.

-Erityisen hälyttävää on, että osa yrityksistä ei saa tarvitsemaansa tietoa rikosilmiöistä viranomaisilta eikä muistakaan lähteistä. Kaupan alalla tietoa tarvitsee 45 prosenttia yrityksistä ja muilla aloilla kolmannes, sanoo asiantuntija Panu Vesterinen Helsingin seudun kauppakamarista.

Palvelualan yritykset suojaavat tietoja muita toimialoja monipuolisemmin. Teollisuusyritykset tunnistavat parhaiten kilpailijaa kiinnostavan kriittisen tiedon. Kaupan alan yritykset jäävät näistä jälkeen suojaustoimissa. Rakennusalalla tietoriskejä kohdataan vielä vähiten, mutta alan yritykset panostavat jatkossa aikaisempaa enemmän tietoturvallisuuteen.

Yritysten tietopääoman turvaamisessa paljon parannettavaa

Yritysten olisi panostettava enemmän tietopääoman ja jatkuvuuden turvaamiseen. Jatkuvuussuunnittelulla varaudutaan mahdollisiin ongelmatilanteisiin kuten tietojen tai toimitilojen osittaiseen tai täydelliseen tuhoutumiseen tai avainhenkilöiden yllättävään menettämiseen.

Kaikista vastanneista yrityksistä vain hieman yli kolmasosalla oli jatkuvuussuunnitelma. Suuristakaan yrityksistä neljäsosa ei ollut tehnyt suunnitelmaa.

– Muuttuvassa toimintaympäristössä jatkuvuussuunnitelmaan pitää panostaa enemmän. Suunnitelmassa määritellään muun muassa, mitkä toiminnot ovat kriittisiä ja miten pitkään ne voivat olla keskeytyneenä. Jatkuvuussuunnitelma ohjaa yritystä tekemään pitkäjänteistä kehitystyötä ja auttaa suuntaamaan resursseja tehokkaalla tavalla, Vesterinen sanoo.

Yritysten rikosturvallisuus 2017 – riskit ja niiden hallinta

Helsingin seudun kauppakamarin ja Keskuskauppakamarin selvitys toteutettiin verkkokyselynä keväällä 2017. Siihen vastasi 762 yritystä, eri puolelta Suomea kaikilta toimialoilta ja kaikenkokoisista yrityksistä.

kauppakamari, kyberrikollisuus, tietoturva, yritykset, rosvo, yritys

Yritysten rikosturvallisuus 2017 on neljäs koko maan kattava selvitys, jossa tarkastellaan yrityksiin kohdistuvan rikollisuuden kehitystä ja yritysten keinoja torjua rikoksia ja väärinkäytöksiä.

Lisätietoa kyberuhista: Yrityksiin kohdistuvat kyberuhat 2016