Tästä on hyvä hallitustyöskentely tehty: aikaa, asennetta ja ajatustyötä 1 Yritykset

Ulkopuoliset hallituksen jäsenet terävöittävät yrityksen toimintatapoja

Isossa osassa pk-yrityksiä ei ole lainkaan ulkopuolisia hallituksen jäseniä. Ulkopuolisia jäseniä kannattaa kuitenkin hyödyntää esimerkiksi strategian kirkastamiseen ja jalkauttamiseen.
Heini Vesterinen
Marianne Holm
FacebookTwitterLinkedIn

Ulkopuolisilta hallituksen jäseniltä voi saada apua strategiatyöhön ja operatiivisen johdon sparraukseen vaikka yhdeltä tietyltä osaamisalueelta, kuten markkinointi tai kansainvälistyminen, selviää Hallituspartnerit Helsinki ry:n ja Aalto-Yliopiston toteuttamassa kyselytutkimuksesta.

– Parhaassa tapauksessa ulkopuoliset hallituksen jäsenet voivat tuoda yritykseen uusia osaamisalueita ja tuoreita näkemyksiä. Usein yrityksen osakkailla on liian kiire seurata alan muutoksia tai he keskittyvät vain operatiiviseen toimintaan, kertoo Capful Oy:n johtaja, Hallituspartnerit Helsinki ry:n jäsen Katja Kolehmainen.

Sukupolvenvaihdos tai muu omistajapohjan muutos voi olla hyvä paikka ottaa mukaan ulkopuolisia hallituksen jäseniä.

-Ulkopuoliset hallituksen jäsenet terävöittävät toimintatapoja, sillä he voivat helpommin kyseenalaistaa niitä. Ulkopuoliset hallituksen jäsenet voivat myös parantaa johdon valvontaa ja päätöksenteon prosesseja.

Yritykset eivät osaa hyödyntää ulkopuolisia asiantuntijoita

Pääasiallinen syy siihen, ettei ulkopuolisia hyödynnetä, on se, ettei tarvetta tunnisteta. Myös hinta, kiire, henkilökohtaisuus ja huoli hidastuvasta päätöksenteosta voivat estää hyödyntämistä, selviää Hallituspartnerit Helsinki ry:n ja Aalto-Yliopiston selvityksestä.

Hallitustyöskentelyn tarpeet eroavat riippuen siitä, missä vaiheessa yritys on. Alkuvaiheessa oleva yritys tarvitsee hallitustyöskentelyltä enemmän mentorointia ja kokemusta.

Alkuvaiheen start-up yritykselle voisikin hallitustyöskentelyn sijaan toimia paremmin Advisory Board -tyyppinen järjestely, todettiin Hallituspartnerit Helsinki ry:n ja kauppakamarin järjestämässä Kasvutarinat-tilaisuudessa.

 

 

Kysy nämä arvioidessasi hallitustyöskentelyä

  • Katsovatko hallituksen jäsenet riittävän pitkälle tulevaisuuteen?
  • Ovatko hallituksen toimintamallit uudistuneet ja tulisiko niitä uudistaa?
  • Miten hallituksen jäsenet ovat kehittäneet omaa rooliaan uudistuvassa strategiatyössä?
  • Miten hallituksen jäsenten tietotaito ja verkostot saadaan käyttöön ja kasvua vauhdittamaan?

Lähde: Toimitusjohtaja, KTT Lauri Tuomi, Profitmakers Oy