Alueiden kilpailukyky 2016 Yritykset

Työvoiman kohtaanto-ongelmat kasvussa

Työvoiman tarjonta ja liikenneyhteyksien kehittäminen ovat yritysten mielestä tärkeimpiä keinoja, joilla aluekehitystä voidaan edistää. Kuusi kymmenestä valitsee myös yrityksen sijaintipaikan näiden tekijöiden perusteella.
FacebookTwitterLinkedIn

Yritykset tarvitsevat nykyistä sujuvampia liikenneväyliä ja laajempaa työvoiman liikkuvuutta. Tiedot käyvät ilmi Keskuskauppakamarin Alueiden kilpailukyky 2016 -selvityksestä, johon vastasi 1 122 yritysjohtajaa kaikkialta Suomesta. Vastaajista 18 prosenttia edusti Helsingin seudun kauppakamarin alueella toimivia yrityksiä.

Kyselyn tulokset vahvistavat ensinnäkin sen, että peruskoulutuksen tasossa ja tarjonnassa on merkittäviä alueellisia eroja. Toiseksi työvoiman kohtaanto-ongelmien lisääntyminen edellyttää uusia, työvoiman liikkuvuutta edistäviä keinoja. Kolmanneksi yritysjohtajat kantavat huolta liikenneväylien kunnosta: liikenneinfran kunto nousi kiireellisimmäksi kehittämiskohteeksi 17 alueella.

Aluetta voidaan pitää kilpailukykyisenä, jos sillä on ominaisuuksia, joita yritykset pitävät tärkeinä sijoittumispäätöstä tehtäessä. Selvityksen perusteella kuusi kymmenestä yrityksestä valitsee sijaintipaikan liikenneyhteyksien ja työvoiman saatavuuden perusteella.

-Myös kasvukeskuksen sijaitseminen alueella on yhä tärkeämpää. Helsingin seudun osalta on merkillepantavaa, että kaikista alueista työvoimakustannusten alentaminen ja asuntojen hinta nousivat kehittämiskohteena voimakkaimmin esille juuri täällä, sanoo kauppakamarin johtaja Pia Pakarinen.

Rakennusteollisuudessa tarjolla töitä, mutta ei tekijöitä

Selvityksen mukaan yhä useampi yritysjohtaja ei löydä heikosta työllisyystilanteesta huolimatta sopivaa työvoimaa.

-Voimistunut kohtaanto-ongelma näkyy sekä pitkäaikaistyöttömien määrän kasvuna että tiettyjen työpaikkojen rekrytointiprosessien pitkittymisenä, kertoo selvityksen laatija, Keskuskauppakamarin asiantuntija Kaisa Saario.

Toimialoista haasteet ovat suurimmat rakennusalalla, jossa neljällä kymmenestä on vaikeuksia löytää sopivaa työvoimaa. Kaupan alalla joka viidennellä, teollisuudessa neljäsosalla ja palvelualalla joka kolmannella yrityksellä on vaikeuksia löytää työvoimaa.

Yritysjohtajien mukaan ratkaisuja rekrytointihaasteisiin voidaan löytää koulutustarjonnasta ja koulutuksen ennakoinnista, oppilaitosyhteistyöstä, liikenneyhteyksistä, kohtuuhintaisten asuntojen saatavuudesta ja erilaisista kannustimista.

Liikenneverkon huono kunto huolestuttaa

Yritykset hakeutuvat hyvien liikenneyhteyksien varrelle. Liikenneväylien kunto huolestuttaa yritysjohtajia: 77 prosenttia pitää liikenneväylien kuntoa kiireellisenä kehityskohteena.

Yritysjohtajat pitävät ehdottoman tärkeinä, että yritysten kustannustaakka ei kasva ja pitkistä etäisyyksistä aiheutuvaa kilpailuhaittaa minimoidaan.

-Yritysjohtajat suhtautuvat varauksellisesti kaavailtuihin tienkäyttömaksuihin. Suomalaiset yritysjohtajat haluaisivat myös eroon Itämeren kilpailua vääristävistä merenkulun väylämaksuista, joita Baltian maat eivät peri, Saario sanoo.

Selvityksessä kartoitetaan eri alueiden ja toimialojen kasvuun ja liiketoiminnan kehittämiseen vaikuttavia tekijöitä sekä niiden esteitä. Työvoiman ja liikenteen lisäksi kehityskohteina nousevat muun muassa digitalisaatio, koulutus, tietoliikenneyhteydet ja sääntely.

Alueiden kilpailukyky 2016 -selvitys