Tieto, Minna Tornikoski, Nina Eklund, yritykset, johtaminen, Yritykset

Tieto teki täyskäännöksen

Neljä vuotta sitten tietotekniikkayritys Tiedossa vanhat tavat unohdettiin, kun mietittiin, miten yhtiön toimintamallit ja organisaatio saadaan tukemaan yhtiön uutta strategiaa.

Essi Lindqvist
Meeri Utti
FacebookTwitterLinkedIn

Samalla tuli selväksi, että toimintamalli vaatii täysin uudenlaista otetta johtajuuteen. Avoimeen dialogiin on otettava mukaan niin työntekijät kuin asiakkaatkin.

Kun muutetaan yrityksen kulttuuria, kyse on valtavan suuresta muutoksesta. Siinä johtajuus punnitaan.

-Aiemmin meillä vallitsi ”ei voida jakaa, ei voida kertoa” -asenne. Mutta lopulta aika moni asia pystytään kertomaan. Johtajien on oltava valmiita avoimeen vuoropuheluun, muistuttavat Tiedon Head of Talent & Leadership Development Minna Tornikoski ja Senior Communications Manager Nina Eklund.

Johdon on pystyttävä viestimään, ettei kulttuurinmuutoksesta ole kyse yksittäisestä projektista, vaan tavasta muuttaa ajattelua ja asennetta. Prosessi ei pysähdy, onhan muutoskin jatkuvaa.

-Johtajan haasteena on päästä niin lähelle ihmistä, että hän tietää, mikä työntekijää motivoi. Kun tuntee, että pystyy vaikuttamaan omaan työhönsä ja siihen, mihin yritys on menossa, syntyy ympäristö, jossa niin työntekijät kuin asiakkaat haluavat jatkossakin olla.

Johtajan kuunneltava itseään ja ympäristöä

”Vanhassa maailmassa” johtaja rakensi itselleen johtajabrändin, mutta enää se ei toimi. Johtajan pitää olla aito, valmis haastamaan itsensä ja hakemaan palautetta sekä hyväksyä sekin, että aina ei osaa vastata.

Johtajan on luotettava omaan intuitioonsa, mutta samalla luettava ympäristöstä tulevia signaaleja.

-Ollaan johtajan menestystekijän äärellä, ja samalla johtajuuden hankalimmalla alueella. On oltava visio, johon uskoo. Samaan aikaan pitää olla herkkä ja avoin ympäristölle, Minna Tornikoski kuvaa.

Johtaja, joka ei pysty luomaan omaa visiota ja näkemystä, eksyy. Mutta jos on kovin vahva oma tahtotila eikä suostu kuuntelemaan signaaleja, voi mennä metsään.

-Koordinaatteja täytyy tarkistaa jatkuvasti ja tehdä muutoksia, jos huomaa, ettei tähän suuntaan kannatakaan mennä. Johtaja elää jatkuvassa epävarmuudessa ja epämukavuudessa.

Tornikoski myöntää, ettei ihmettele lainkaan, etteivät kaikki nuoret halua johtajiksi tai esimiehiksi.

-Kaikki me elämme tätä samaa kaaosta. Maailmaa ei pysty ennustamaan, mutta silti on mentävä nopeiden muutosten tahdissa.

Jotta pystyy seuraamaan, mitä maailmalla tapahtuu, verkostojen täytyy olla laajat ja monipuoliset. On tunnettava ihmisiä, sillä yksilöiden käyttäytymismuutokset vaikuttavat muutoksen suuntaan kaikkein eniten.

Johtaja viestii esimerkillään

Muutoksen vaikutusta on sekin, että tapa viestiä on erilainen kuin ennen.

-En minä tee muutosviestintää, sillä sellaista ei ole enää olemassakaan. Muutos on päällä jatkuvasti, sanoo sisäisen viestinnän päällikkö Nina Eklund.

Digitalisuuden ansiosta esimerkiksi Tiedon sisäinen intra on muuttunut sosiaalisemmaksi, ja keskusteluja käydään aktiivisesti. Johdon on oltava läsnä sielläkin, osallistuttava keskusteluun ja vastattava kysymyksiin.

Myös sosiaalinen media on tullut johtajan tehtävänkuvaan, ja yhä useampi johtaja on mennyt mukaan someen. Johtajan esimerkki on äärimmäisen tärkeää, sillä se paljastaa, onko hän oikeasti kiinnostunut uusista viestinnän keinoista.

-Viestinnästä on tullut yhä vahvemmin henkilökohtaista, näkyvämpää ja merkityksellisempää. Kyllä sen huomaa, onko kyse viran puolesta bloggaamisesta vai pystyykö laittamaan peliin oman persoonansa, Minna Tornikoski muistuttaa.

Tulokset näkyvät viivan alla

Tieto on tehnyt kulttuurimatkaansa kolme vuotta. Usko avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen on säilynyt, vaikka vielä on tekemistä.

-Kieltämättä kesti pitkään, ennen kuin tuli usko, että tämä vie meitä eteenpäin. Mutta nyt olemme ottaneet merkittävän askeleen ja luotamme, että olemme oikealla polulla.

Muutos näkyy myös yhtiön tuloksen kohentumisessa.

-Työtyytyväisyys korreloi selvästi asiakastyytyväisyyden kanssa. Hyvän työpaikan luominen ja asiakkaiden odotusten täyttäminen kulkevat täysin käsi kädessä, Tornikoski ja Eklund vakuuttavat.

Minna Tornikosken ja Nina Eklundin ohjeet johtajalle

1.    Ole hereillä muutoksessa

2.    Kuuntele nöyränä ja tarkkaile trendejä

3.    Tee valintoja ja päätöksiä, mutta tarvittaessa osaa joustaa

4.    Viesti aktiivisesti: ”Tänne haluamme mennä”