Mistä asiakirjanäyttöä ulkomaisiin hankintakilpailuihin? Yritykset

Teollisuus takaa nousun

Suomii elää edelleen viennistä, ja teollisuudella on merkittävä rooli kansantalouden pystyssä pitäjänä. Teollisuus vahvistaa myös pitkän palveluketjun menestymistä.
Leena Filpus
Meeri Utti
FacebookTwitterLinkedIn

Teollisuus ei ole irrallinen saareke. Sen kerrannaisvaikutukset ovat suuret. Miten teollisuudella menee, vaikuttaa vahvasti myös palvelusektoriin, verotulojen kertymiseen, kansalaisten ostovoimaan – aivan kaikkeen koko palveluketjun mitalla. Siksi teollisuuteen on satsattava, sanoo Teknologiateollisuus ry:n pääekonomisti Jukka Palokangas.

Vuoden 2008 talouden romahduksen jälkeen massateollisuutta on siirtynyt edullisempien tuotantokustannusten maihin. Tämän myötä suuryritysten imussa menestynyt alihankkijoiden verkosto on joutunut ahdinkoon.

Teknologiateollisuuden yritykset työllistävät lähes 300 000 henkeä, välillinen työllistämisvaikutus mukaan lukien 740 000 eli 30 prosenttia Suomen koko työvoimasta.

Suomen koko viennistä teknologiateollisuuden osuus on 55 prosenttia. Alan yrityksistä neljännes on tällä hetkellä tappiollisia.

Yritykset kannustettava investoimaan

Teknologiateollisuuden yritysten investoinnit Suomessa ovat 1,5 miljardia euroa pienemmät kuin vuonna 2008. Jotta investoinnit saadaan nousuun, tarvitaan muutoksia yritysten verotukseen.

Palokankaan mielestä Virossa yritysten merkitys kansantalouden kannattajina on ymmärretty. Maan yritysverotus kannustaa investointeihin.

– Virossa yrityksen ei tarvitse maksaa voitostaan veroa, jos se käyttää voiton uusiin investointeihin tai vahvistamaan tasettaan. Viron veromallia pitäisi harkita vakavasti Suomeenkin.

Investointimahdollisuuksien parantaminen ei kuitenkaan riitä; pallo on yrityksillä itselläänkin. On kyettävä erottautumaan.

– Menestyvä yritys on aiempaa vahvemmin edelläkävijä. Sen on panostettava innovointiin, tutkimukseen ja tuotekehitykseen. On luotava vahvoja brändejä ja nostettava jalostusarvoa,

– Ei ole näköpiirissä, että volyymiltaan isoa tuotantoa palaisi Suomeen. Kasvun mahdollisuudet painottuvatkin pk-yrityksiin ja siksi myös niiden menestymisen edellytyksiin on satsattava, Palokangas muistuttaa.