yhteistyö, kumppanuus, mitä hyötyä, kauppakamarilehti.fi, kauppakamari, kehu kaveria, HUB, Tekes Kansainvälisyys, Yritykset

Tekes kiinnostui ketterästä kasvuyrityksestä

HUB logisticsin ja Tekesin yhteistyö käynnistyi 2000-luvun alussa. Tekesin avustuksella HUB logistics on luonut merkittävän määrän uusia työpaikkoja. Yhteisissä projekteissa kehitetyt palvelutuotteet ovat tarjonneet kilpailuetua myös HUB logisticsin asiakkaille muun muassa kansainvälisessä kilpailussa.
Meeri Utti
FacebookTwitterLinkedIn

Hub logistics Finland Oy
Toimitusjohtaja Aki Jumppanen

 

MIKÄ OLI PAINAVIN SYY ALOITTAA YHTEISTYÖ?

Näimme, että kaltaisemme ketterä kasvuyritys tarvitsee Tekesin osaamista. HUB logistics on aina reippaasti panostanut uuden liiketoiminnan kehitystyöhön. Yhteistyö Tekesin kanssa käynnistyi VTT:n ja Aalto-yliopiston tutkimushankkeiden myötä. Nykyään mukana yhteistyössä on myös LUT eli Lappeenranta University of Technology.

MITÄ HYÖTYÄ KUMPPANUUDESTA ON TEILLE?

Tekes on mahdollistanut HUB logisticsin kasvun Suomessa ja kansainvälisillä markkinoilla. Olemme Tekesin kautta mukanaTeam Finland -palveluissa. Team Finland edistää Suomen asiaa maailmalla: Suomen taloudellisia ulkosuhteita, suomalaisten yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia ulkomaisia investointeja ja Suomen maakuvaa.

MITÄ OLETTE OPPINEET YHTEISTYÖN MYÖTÄ?

Tekesin asiantuntemus meidän toimialallamme on vakuuttavaa ja heidän avustuksellaan olemme saaneet paljon uusia menestymismahdollisuuksia. Olemme oppineet arvostamaan myös yliopisto­yhteistyön merkitystä kasvuyrityksen kumppanina niin liiketoiminta­mallien hiomisessa kuin rekrytointi kanavana. Onnistuneen yhteistyön merkkinä voidaan pitää sitä, että myös vaikeisiin asioihin löydetään yhdessä ratkaisuja eikä lannistuta ongelmien edessä.

KENELLE SUOSITTELISIT kumppania?

Suosittelemme Tekesiä kumppaniksi niille kasvuyrityksille, jotka innovoivat tuotteita ja palveluita sekä tavoittelevat määrätietoisesti merkittävää kasvua, erityisesti kansainvälistymällä.

 


 

Tekes
Asiantuntija Kari Uusitalo

 

MIKÄ OLI PAINAVIN SYY ALOITTAA YHTEISTYÖ?

Yrityksestä välittyi ensitapaamisesta lähtien vahva sitoutuminen oman toiminnan kehittämiseen, voimakas halu kasvaa sekä hallittu riskinottokyky. Yritys tunnisti tutkimuksen tärkeän merkityksen oman osaamisen kehittämisessä mikä yhdessä näkemyksellisen ja tavoitteellisen johtamisen kanssa loi erinomaisen lähtökohdan Tekes-yhteistyölle.

MITÄ HYÖTYÄ KUMPPANUUDESTA ON TEILLE?

Innovaatiorahoittajana rahoitettavilta hankkeilta vaaditaan niin yritystä suoraan kuin välillisesti yrityksen toimialaa ja koko suomalaista elinkeinoelämää kehittävää uutuusarvoa ja vaikuttavuutta. Onnistunut yhteistyö tarkoittaa siis parhaimmillaan monia muitakin hyötyjä yrityksen oman kehityksen ja menestyksen lisäksi. Hub logistics on onnistunut tässä hyvin.

MITÄ OLETTE OPPINEET YHTEISTYÖN MYÖTÄ?

Tutkimuksen merkitystä korkeatasoisen osaamisen ja yrityksen liiketoimintaedellytysten kehittämisessä ei voi koskaan korostaa liikaa. Eri osaamisten yhdistyminen verkottumisen ja yhteistyön kautta luo erinomaisen pohjan oppia paljon uutta kaikille tähän yhteistyöhön osallistuville tahoille.

Substanssiosaamiseen pohjautuva sparraaminen ja verkottumisessa auttaminen kuuluvat Tekesin asiantuntijoiden perustehtäviin ja onkin ollut hienoa saada olla mukana seuraamassa Hub logististicsin määrätietoista ja menestyksellistä kasvutarinaa jo usean vuoden ajan.

 

Hub logistics Finland Oy

Toimiala, tuotteet, palvelut
HUB logistics on voimakkaasti kasvava logistiikkapalvelu­yritys, joka kehittää aktiivisesti perinteisiä logistiikkaratkaisuja uusilla palveluinnovaatiolla.
Perustettu 1992
Henkilöstöä yli 650
Liikevaihto 40 milj. euroa

www.hub.fi

 

Tekes

Toimiala, tuotteet, palvelut
Rahoitusta ja asiantuntemusta tutkimus- ja
kehitystyöhön ja innovaatiotoimintaan
Perustettu 1983
Henkilöstöä noin 360
Budjetti noin 450 milj. euroa

www.tekes.fi