logistiikkakeskuksesta, yritysten tarpeet, maankäytön suunnittelua, tavaraliikenne Ajankohtaista, Yritykset

Tavaraliikennettä tehtiin tutuksi Inexin logistiikkakeskuksessa Sipoossa

Kuntien maankäytön ja liikenteen suunnittelijat ovat keskeisessä asemassa yritysten toimintaedellytysten parantamisessa.
Tiina Pasuri, maankäytön- ja liikenneasioiden päällikkö
FacebookTwitterLinkedIn

Kauppakamarin tilaisuudessa perehdytettiin pääkaupunkiseudun asemakaavoittajia ja liikennesuunnittelijoita jakeluliikenteen haasteista. Tutustumisvierailujen tavoitteena on lisätä yritysten ja kuntien välistä vuoropuhelua sekä kehittää maankäytön suunnittelua yritysten tarpeet paremmin huomioivaan suuntaan.

logistiikkakeskuksesta, yritysten tarpeet, maankäytön suunnittelua, tavaraliikenne

Kauppakamarin järjestämien tutustumisvierailujen tavoitteena on lisätä yritysten ja kuntien välistä vuoropuhelua sekä kehittää maankäytön suunnittelua yritysten tarpeet paremmin huomioivaan suuntaan.

Inex Partnersin Jouni Jaakolan mukaan yhtiön liikennettä on toimintojen keskittämisen myötä poistunut paljon Kehä I:ltä. Uudesta logistiikkakeskuksesta on puutteellinen tieyhteys valtatie 3:lle, ja Jaakola pitikin Kehä IV:n rakentamista tavaraliikenteen kannalta kiireellisimpänä hankkeena.

Toisena tärkeänä hankkeena Jaakola nosti esille liikenneturvallisuuden kannalta tärkeän kevyen liikenteen väylän Keravan ja Sipoon välille tielle 148. Julkiset liikenneyhteydet logistiikkakeskukseen ovat heikot – Inex tukee vuoronvaihtojen yhteyteen ajoittuvaa bussiliikennettä.

Verkkokauppa edellyttää logistiikan keskittämistä

Stockmannin Markku Linnamäki pohti esityksessään nettikaupan vaikutuksia varastointiin ja liikenteeseen. Monikanavaisuus on kasvamassa, ja keskustatoimijoille on tulossa yhä enemmän noutopisteitä. Verkkokauppa edellyttää logistiikan keskittämistä, mutta varsinainen varastointi vähenee.

Useampia logistiikkakeskuksia on voitava sijoittaa samoille alueille, jotta kuljetusten kokoaminen voi tapahtua tehokkaasti ja yritykset voivat käyttää samoja kuljetusalan toimijoita. Jakelussa tulee voida käyttää olemassa olevia lähipalvelupisteitä.

DHL Expressin Petri Kolehmainen kertoi, että liiketoiminta kasvaa tulevaisuudessa erityisesti henkilöasiakkaille tapahtuvissa kuljetuksissa – viime vuoden kasvu oli 38 prosenttia. Turhista ”ei kotona” -toimituksista ollaan pääsemässä kokonaan eroon uusien toimitusaika ja -paikkavalinnat mahdollistavien mobiilisovellusten avulla.

Tavaraliikenne tutuksi Inexin logistiikkakeskuksessa Sipoossa

Vilkkaan keskustelun jälkeen Inexin logistiikkapäällikkö Mikko Kymäläinen perehdytti osallistujia Inexin uuden logistiikkakeskuksen saloihin.

Polkupyöräkuriirien käyttö on kasvava trendi maailmalla

Suomessakin polkupyörätoimituksia kokeiltiin viime kesänä Helsingissä ja Turussa, mutta haasteena on lyhyt kausi.

Lähetykset toimitetaan esimerkiksi kontissa keskusta-alueen ulkopuolelle, josta ne jaetaan polkupyörällä perille. Tämä edellyttää sopivien purkualueiden varaamista keskustojen ulkopuolelta.

SRV:n Ari Niemelä muistutti, että jakeluverkostoa rytmittävät ulkoapäin annetut aikataulut, joihin ei välttämättä voi vaikuttaa. Kauppakeskus Redissä tavara- ja huoltoliikenteen sujuvuus on kriittinen tekijä, minkä vuoksi päivittäistavaran toimituksille, muulle tavaraliikenteelle ja kiinteistönhuollolle on varattu päivästä erilliset aikaikkunat.

Kukin tavarantoimittaja varaavat oman toimitusaikansa etukäteen. Jakeluliikenteen sujuvoittamiseksi Niemelä ehdotti bussikaistojen hyödyntämistä ja pohdiskeli, joko aika olisi kypsä eri toimijoiden yhteiselle jakeluterminaalille.