What Entrepreneurs Can Teach Corporate Professionals?
Featured Video Play Icon Yritykset

Startupeista vauhtia yritysten kasvuun

Nopeasti muuttuvilla markkinoilla menestyminen edellyttää toimintansa vakiinnuttaneelta yritykseltä jatkuvaa uudistumista. Yhteistyö startup-yritysten kanssa on hyvä keino kehittää uusia tuotteita ja liiketoimintamalleja.
Matti Remes
Liisa Huima
FacebookTwitterLinkedIn

Kauppakamarin Helsinki StartUp Spirit -tapahtumassa kannustettiin hakemaan rohkeasti uudenlaisia kumppanuuksia.

Siemensin johtajan Sven Scheublen mukaan globaalille monialayhtiölle startup-yhteistyöstä on tullut oleellinen osa innovointia. Siemens on monilla toimialoilla globaali markkinajohtaja, mutta paalupaikan säilyttäminen ei ole itsestään selvää.

Esimerkiksi energiantuotannossa on meneillään historiallinen murros, jossa tarvitaan ratkaisuja uusiutuvan energian tuotantoon, sähkönjakeluun ja -varastointiin.

– Kyse ei ole vain uudesta teknologiasta. Tarvitsemme kokonaan uudenlaisia liiketoimintamalleja, jotta pysymme mukana kilpailussa, Scheuble kertoo.

Startupeista lisävauhtia innovointiin

Erityisesti on nopeutettava innovointia, sillä liiketoiminnan perinteinen suunnittelu tai tutkimus- ja tuotekehitys eivät pysy muutoksessa mukana.

– Tarvitaan uudenlaista ajattelua ja toimintatapoja. Keskeistä startup-ajattelussa ovat rohkeat kokeilut. Yhden ison hankkeen sijaan yrityksen kannattaa viedä eteenpäin useita hankkeita. Suuri osa ideoista ei toimi käytännössä, mutta joukossa on myös lähtöjä, joista voi jalostua uusia menestystarinoita, Scheuble kannustaa.

Visio ja tavoitteet kannattaa pitää aina korkealla.

– Ajattele isosti, mutta aloita pienestä.

Johdon sitoutuminen välttämätöntä

Sarjayrittäjä Taneli Tikka vetää tietotekniikkayritys Tiedossa sisäistä startupia, joka kehittää teollisen internetin palveluja. Tavoitteena on löytää käänteentekeviä innovaatioita ja niihin perustuvaa uutta liiketoimintaa.

– Sisäiset startupit edellyttävät yrityksen johdon ehdotonta tukea. Jos sitoutumista ei löydy, yhteistyön voi unohtaa saman tien. Sisäiset startupit tarvitsevat itsenäisyyttä; niitä ei ole järkevää pakottaa esimerkiksi samaan suunnittelu- ja raportointisykliin kuin muut liiketoimintayksiköt, Tikka neuvoo.

Myös espanjalaispankki BBVA:n digitaalisen liiketoiminnan johtaja Teppo Paavola korostaa startupien vapautta, toimivatpa ne sitten ison yrityksen sisällä tai yhteistyökumppanina.

– Ison organisaation ei pidä yrittää kontrolloida tai hallita startupeja, mutta tarvittaessa niitä pitää olla valmis auttamaan, Paavola muistuttaa.

Vauhtia uusiin digitaalisiin palveluihin

Aiempien kokemusten perusteella isojen yritysten ja startupien välisen yhteistyön rakentaminen ei ole helppoa.

Sisäiset startupit kohtaavat vastarintaa isossa organisaatiossa. Kumppanuudet epäonnistuvat, jos yhteistyön odotukset ovat erilaiset. Myöskään ison yrityksen tekemät startupien ostot ovat usein olleet pettymyksiä.

Paavolan mukaan kumppanuudelle ei ole kuitenkaan vaihtoehtoja. BBVA aikoo olla pankkisektorilla kehityksen kärjessä ja se on kerännyt ympärilleen startupeista koostuvan ekosysteemin, jossa kehitetään uusia digitaalisia rahoituspalveluja.

– Keskeisiä tavoitteita ovat kustannustehokkuuden ja asiakaskokemusten parantaminen. Asiakkaat ovat tottuneet saamaan laadukkaita palveluja mobiilisti, mikä pätee myös pankkipalveluihin.

Henkilökemiat ratkaisevat

Suuryritysten ja startupien välille yhteyksiä luovan konsultti-yrittäjä Tapio Peltosen mukaan oikeiden kumppaneiden löytyminen ja tavoitteiden yhteensovittaminen ovat isoja haasteita. Yhteistyön onnistuminen on kiinni ennen muuta ihmisistä.

– Molempien osapuolten on ymmärrettävä ja luotettava toisiinsa, Peltonen painottaa.

Samaa asiaa korostavat Fortumin teknologiajohtaja Heli Antila ja CyberLighting-startupin toimitusjohtaja Ville Mickelsson. Yhteistyössä kehitettiin Fortumin Suomenojan-voimalaitokselle Espooseen uusi visuaalinen käyttöliittymä.

Kumppanuuden taloudelliset ja toiminnalliset hyödyt tulevat usein esille vasta hankkeen edetessä. Antila onkin kokenut, että isossa yrityksessä startup-yhteistyötä ei ole aina helppo perustella.

– Isossa organisaatiossa on oltava henkilö, joka on sitoutunut viemään yhteistyötä määrätietoisesti eteenpäin.

Mickelssonin mukaan keskeistä on molemminpuolinen ymmärrys esimerkiksi hankkeiden nopeudessa.

– Isoissa yrityksissä asiat eivät tapahdu niin nopeasti kuin pienessä yrityksessä halutaan.  Se on vain ymmärrettävä.