yritykset, mainonta, markkinointi, Paula Paloranta, Sarita Schröder,
Yritykset

Ole tarkkana, mainostaja!

Mikä on sopivaa mainontaa? Voiko markkinoinnissa verrata omaa yritystä kilpailijoihin? Miten sosiaalisessa mediassa kannattaa mainostaa? Ja mitä tehdä, jos yritys kokee kilpailijan markkinoinnin loukkaavaksi?
Ismo Laukkarinen
Ismo Laukkarinen
FacebookTwitterLinkedIn

Markkinoinnissa yrityksen on tarkkaan mietittävä, millaisen kuvan se haluaa itsestään rakentaa.

-Liiketapalautakunnan käsittelemistä tapauksista suurin osa koskee harhaanjohtavaa tai totuudenvastaista markkinointia. Yhdessä vertailevan markkinoinnin kanssa ne muodostavat lähes 60 prosenttia valitustapauksista, kertoo Keskuskauppakamarin markkinointioikeudellisten asioiden pääsihteeri Paula Paloranta.

Vertaileva mainonta on sallittua, mutta se ei saa olla totuudenvastaista tai harhaanjohtavaa.

-Esimerkiksi testituloksiin viitatessa, täytyy keskittyä vain tuotteen oleellisiin ominaisuuksiin. Usein on esiintynyt mainontaa, jossa yritys poimii testituloksista vain oman tuotteen parhaat puolet ja jättää mainitsematta testien heikommat tulokset, sanoo asianajotoimisto Krogeruksen asianajaja Sarita Schröder.

Mainontaa säädellään tarkasti

Suomessa on mainonnalle varsin tarkkaan säädellyt säännöt: mainostajan ei pidä esimerkiksi yllyttää väkivaltaiseen käyttäytymiseen tai syrjiä ihmisiä sukupuolen, uskonnon tai etnisen taustan perusteella. Myös lapsiin kohdistuva mainonta on tarkkaan säännelty.

Jos yritys kokee kilpailijan toimineen markkinoinnin säännösten vastaisesti, se voi nostaa kanteen markkinaoikeudessa tai pyytää liiketapalautakunnan lausuntoa. Paula Paloranta kehottaa kuitenkin ottamaan ensimmäiseksi yhteyttä kilpailevaan yritykseen.

-Asiat sopimalla voidaan välttää kalliit oikeudenkäyntikustannukset.

Sarita Schröder korostaa, että tärkeintä on toimia ajoissa, sillä vaarana on puuttumisoikeuden menettäminen. Laissa ei ole määritelty tarkkaa aikaa, milloin varoituskirje on lähetettävä.

-Jos kilpailija ei vastaa tai reagoi tai sovintoa ei synny, kannattaa pyytää lausuntoa liiketapalautakunnalta tai nostaa kanne markkinaoikeudessa, ettei synny virheellistä kuvaa menettelyn hyväksymisestä.

Liiketapalautakuntaan lähetetty valitus maksaa 2000 euroa. Vastaavasti markkinaoikeuden oikeudenkäyntimaksu on 2000 euroa. Lisäksi markkinaoikeudessa jutun hävinnyt osapuoli joutuu pääsääntöisesti maksamaan omat ja vastapuolen oikeudenkäyntikulut.

Mainostaja ei saa tekeytyä kuluttajaksi

Sosiaalinen media on tuonut markkinointiin uusia mahdollisuuksia. Vastaanottajat voidaan valita esimerkiksi iän, sukupuolen, sosiaalisen taustan tai henkilökohtaisen kiinnostuksen mukaan. Somessa mainostaminen on myös tehokasta, ja mainos voi verkostojen kautta levitä hyvin nopeasti laajalle yleisölle.

Sosiaalisessa mediassa on kuitenkin sudenkuoppia, joita on syytä välttää. Mainonnan eettinen neuvosto on puuttunut muun muassa tapauksiin, joissa mainostaja on tekeytynyt kuluttajaksi.

Keskuskauppakamarin mainonnan eettinen neuvosto antaa lausuntoja mainosten hyvän tavan mukaisuudesta. Palvelu on kuluttajille maksuton, ja suurin osa valituksista tuleekin juuri heiltä.

Myös blogi-kirjoittajien kanssa kannattaa olla tarkkana. Paula Paloranta kehottaa tekemään kirjallisen sopimuksen, jossa ohjeistetaan yrityksen toimintatavat ja kerrotaan muun muassa, miten yrityksen tavaramerkkiä käytetään.

Vastuullisen markkinoinnin muistilista

  • Älä yllytä lainvastaiseen käyttäytymiseen
  • Vältä alatyylistä kieltä
  • Vältä syrjintää
  • Ota huomioon lapset
  • Muista turvallisuus
  • Puutu epäkohtiin ajoissa