Antero Levänen, yritykset, koulutus, Ennakointikamari, Yritykset

Nuoret töihin yhteistyön voimalla

Kauppakamarin edunvalvonnalla ja Ennakointikamarilla on tärkeä rooli luoda kontakteja yritysten, päättäjien, oppilaitosten ja nuorten välille. Yhdessä etsitään ja toteutetaan konkreettisia keinoja, joilla parannetaan nuorten työllisyyttä.
Leena Filpus
Meeri Utti
FacebookTwitterLinkedIn

Suomessa on noin 50 000 alle 25-vuotiasta nuorta työtöntä. Luku on niin valtava, että Helsingin Osuuskauppa-Elannon henkilöstöjohtajaa Antero Levästä hirvittää.

Tilanne ei päivittelemällä parane, se vaatii konkreettisia tekoja. Levänen itse edistää nuorten työllistymistä virkansa puolesta ja muun maussa kauppakamarin luottamustoimessaan.

Kauppakamarin Koulutus- ja työvoima-asiain valiokunnassa kymmenisen vuotta jäsenenä ja viimeiset neljä vuotta puheenjohtajana toiminut Levänen korostaa kauppakamarin roolia nuorisotyöttömyyden torjumisessa.

– Kauppakamarin tärkeä tehtävä on tiedon kerääminen, jalostaminen ja jakaminen alueen toimijoille. Parhaimmillaan olemme luomassa kontakteja työnantajien, päättäjien, oppilaitosten ja nuorten välille. Yksi kanava tähän ovat Ennakointikamarit, jonka ohjausryhmän puheenjohtajana toimin, Antero Levänen sanoo.

Ennakointikamari on kauppakamarin perustama yhteistyömuoto elinkeinoelämän ja ammatillisen koulutuksen järjestäjien kesken. Kamarin tavoitteena on edistää ammatillisen koulutuksen työelämävastaavuutta, parantaa koulutuksen järjestäjien mahdollisuuksia kehittää opetussisältöjä ja lisätä yhteistyötä.

– Ennakointikamari järjestää vuosittain 3-4 suurta alakohtaista tilaisuutta, joihin osallistuu keskustelijoita ministeriöistä, yrityksistä ja oppilaitoksista. Paneeleissa nostetaan esiin kunkin toimialan kipeimpiä ongelmia ja tulevaisuuden haasteita.

Nuorten asiaa on sivuttu kaikkien toimialojen Ennakointikamareissa, on kyse sitten vaikka rakennusalasta, kaupan alasta tai vaikka ravintola-alasta.

– Kolme vuotta sitten totesimme, että nuorisotyöttömyys on niin merkittävä ongelma, että sitä on syytä pohtia omassa Ennakointikamarissaan. Tänä syksynä on vuorossa jo toinen nuorten työllistymistä ajava Ennakointikamari. Lähestymistapamme on ratkaisukeskeinen. Kutsumme paneeleihin myös nuoria kertomaan kokemuksistaan ja onnistumisistaan. Eri toimijoiden ja nuorten itsensä havaitsemat hyvät käytännöt on saatava laajempaan tietoisuuteen. Tähän kauppakamari on erinomainen media, Antero Levänen sanoo.

Tuet avittavat palkkaamisessa

Nuorten omien toiveiden kuunteleminen on ollut Leväsen mielestä avartavaa. Nuoret ovat fiksuja ja heillä on jalat maassa.

– Eräässäkin keskustelussa nuoret kertoivat, että haaveena olisi työ, josta jäisi käteen 1 400 euroa. Sillä pärjäisi. Toiveet ovat äärimmäisen kohtuullisia.

Nuoret myös tietävät, että rivit ansioluettelossa ratkaisevat työnhaussa. Siksi myös lyhyet työkokeilut, harjoittelut ja osa-aikaiset työtehtävät kiinnostavat.

Työnantajat saavat nuorista motivoituneita työntekijöitä.

– Taloustilanne on toki huono, mutta työpaikkojakin on tarjolla. Yksin Helsingin seudulla oli elokuussa avoimia paikkoja 8 500 ja työttömiä työnhakijoita 87 000. Työ ja tekijät on saatava kohtaamaan. Nuorten palkkaamisen esteenä ei ole ainakaan tukien puute. Esimerkiksi Sanssi-kortilla työnantaja saa ison osan nuoren palkkakuluista tukena, Antero Levänen sanoo.

Työkoriin kerätään kokemuksia

HOK-Elanto on merkittävä nuorten työllistäjä pääkaupunkiseudulla. Yhtiössä työskentelee yli 6 000 vakituista työntekijää, heistä alle 25-vuotiaita on reilut 2 000. Kun tähän päälle lasketaan kesätyöntekijät ja harjoittelijat, työtä on tarjottu tänäkin vuonna yli 4 000 nuorelle.

– Meillä on iso määrä nuorisohankkeita, jotka olemme toteuttaneet itsenäisesti ja esimerkiksi yhteistyössä Nuorisoasiainkeskuksen kanssa. Erilaisten työkokeilujen ja työelämään tutustumismallien avulla lukuiset nuoret ovat päässeet työnteon makuun. Lisäksi Nuorisotakuuseen liittyen olemme tänä vuonna rekrytoineet noin 70 nuorta erilaisiin koulutusohjelmiin. Erityisen myönteisiä kokemuksia olemme saaneet Tutkinto työtä tekemällä -mallista, josta lähti jo liikkeelle toinen ryhmä.

On antoisaa verkostoitua alan toimijoiden kanssa, ennakoida tulevia haasteita ja jakaa hyviä käytäntöjä.

Työelämä on isossa rakenteellisessa murroksessa. Jo nyt moni kerää toimeentulonsa useasta eri lähteestä. Levänen uskoo tämän lisääntyvän tulevaisuudessa.

– Meilläkin on HOK-Elannossa työkorimalli, jossa työntekijät voivat kerätä työvuoroja ja -tunteja yhtiön eri toimipisteistä. Tämä sopii erityisesti nuorille, jotka haluavat kokeilla erityyppisiä töitä tai vaikka opiskella työnteon ohessa.

Joustavat työnteon muodot vaativat kuitenkin työntekijältä myös rohkeutta. On uskallettava myydä osaamistaan erilaisille työnantajille. Se on nykyajan työelämätaitoa.

– Nuorten työllistymistä on tuettava, jotta meillä on tulevaisuudessakin osaavaa työvoimaa. Se estää myös syrjäytymisestä. Nuorten pärjäämisellä on laaja vaikutus koko maan tulevaisuuteen ja kilpailukykyymme. Siksi nuorten koulutukseen, työelämään siirtymiseen ja elämäntaitoihin on satsattava. Tämä on meidän osuutemme yhteiskuntavastuun kannosta, Antero Levänen sanoo.