Mistä asiakirjanäyttöä ulkomaisiin hankintakilpailuihin? Yritykset

Nainen, käsi ylös kun kysytään johtotehtäviin!

Keskuskauppakamarin järjestämä naisjohtajien mentorointiohjelmassa vauhditetaan osaavien naisten nousua liiketoiminnan johtotehtäviin ja pörssiyritysten hallituksiin. Ohjelmaan osallistuneet mentori Haj Hagros ja aktori Minna Väkevä kiittävät niin ohjelmaa kuin toisiaankin. Parasta on kannustaminen, neuvojen saaminen ja verkostoituminen. Tukena on ihminen, joka osaa katsoa asioita kokemuksistaan viisastuneena, mutta myös ulkopuolisena tarkkailijana.
Essi Lindqvist
Meeri Utti
FacebookTwitterLinkedIn

MENTORI

MITÄ MENTORINA TOIMIMINEN ANTAA SINULLE?

On aina hyödyksi ja iloksi oppia tuntemaan uusia ihmisiä. Koen olevani tärkeän asian äärellä, jos voin piirun verran avittaa naisjohtajuuden kehittymistä.

MITEN YHTEISTYÖNNE SUJUI?

Tapasimme noin kuukauden välein. Minna lähetti etukäteen toivomiaan teemoja ja keskustelimme vapaamuotoisesti niiden ympäriltä. Teemoja olivat muun muassa hallitustyöskentely, alaisten johtaminen tai myyntityö.

MITEN SAADAAN LISÄÄ NAISIA JOHTOTEHTÄVIIN?

Naisia pitäisi kannustaa tekniikan opintoihin, sillä ne ovat tukitoimintoja todennäköisempi väylä operatiivisiin johtotehtäviin. Opinnot Otaniemessä ei todellakaan edellytä, että pitäisi osata korjata moottoria tai juottaa kolvilla. Teknisen toimialan kontekstin oppii ymmärtämään siinä missä minkä tahansa muunkin toimialan.

Naisia pitäisi myös kannustaa riskinottoon uravalinnoissa – reilusti epämukavuusalueelle esimerkiksi myyntitehtäviin, liiketoimintayksikön johtoon, yrittäjyyteen. Kun työpaikalla aukeaa tilaisuus, käsi pitää nostaa ylös. Perhe ei ole estänyt miehiäkään vastaanottamasta vaativia tehtäviä.

Edetä voi myös olematta aggressiivinen. Alfa-johtaminen kuolee miehilläkin sukupuuttoon sadan vuoden kuluessa ja valtavirraksi muodostuu yhteisöllinen johtamistapa, jossa naisten vahvuudet pääsevät entistä paremmin esille.

KENELLE SUOSITTELIST NAISJOHTAJIEN MENTOROINTIOHJELMAA?

Suosittelen ohjelmaa, jos aavistelet, että sinussa olisi potentiaalia, joka ei ole vielä kokonaan käytössä. Tai jos haluat testata ja harkita innostaisiko sinua operatiivinen vastuu tai liiketoimintajohto. Tai jos olet jo liiketoimintajohdossa, mutta haluat kehittyä ja sparrailla askarruttavia kysymyksiä, toimintatapoja tai haastavia tilanteita.

Koppicatch
Kaj Hagros
Aikaisen vaiheen pääomasijoittaja ja startup-kiihdyttäjä, partner

AKTORI

MITÄ MENTOROINTI ANTOI SINULLE?

Pysähtymishetkiä, joina vioi pohtia työhön liittyviä asioita monista näkökulmista, avoimin mielin. Tukena ihminen, joka katsoo tilannetta hukan kauempaa ja toisenlaisten kokemusten läpi.

MITEN YHTEISTYÖNNE SUJUI?

Kaj on kokenut yritysjohtaja ja hallitusammattilainen. Toimin itse Air0 Oy:n hallituksessa, ja ohjelman aikana otin vastaan Airmodus Oy:n toimitusjohtajan tehtävän.

Kaj kannusti ja auttoi ihan käytännön pohdinnoissa tehtäviin liittyen. Mahtavaa oli se, että Kaj oli aina tavatessamme valmis keskustelemaan vaikka samana päivänä tapahtuneista haasteista, start-up yrityksessä kun yllätyksiä riittää.

Vaikka varsinainen mentorointiohjelma on jo päättynyt, uskon että luotettava sparraussuhde säilyy.

MITEN SAADAAN LISÄÄ NAISIA JOHTOTEHTÄVIIN?

Tekemällä. Me kaikki tahoillamme.

Täydet pisteet Kanadan pääministeri Justin Trudeaulle oikean suunnan näyttämisestä.

Puhutaan paljon, että naiset itse ovat este etenemiselleen. Tämä on harhaanjohtavaa. Asenteet ja arvot rakennetaan pitkällä aikavälillä, ja etenemisen huolestuttavuus johtuu yleensä aiemmin koetusta vähättelystä ja arvostuksen puutteesta.

Jokaisen johtajan velvollisuus on huolehtia siitä, että työyhteisössä ja verkostoissa ihmisiä kannustetaan ja arvioidaan koko työuransa ajan kykyjen, ei ennakkoasenteiden perusteella.

KENELLE SUOSITTELISIT NAISJOHTAJIEN MENTOROINTIOHJELMAA?

Erityisesti johtajille, jotka haluavat tavata huipputyyppejä. Itse mentoroinnin lisäksi ohjelman suuri hyöty on verkosto, joka ohjelman aikana muodostuu. Tapahtumiin osallistuu sekä aktoreita että mentoreita, ja kaikki ovat paikalla positiivisella ”laitetaan tapahtumaan”-asenteella.

Airmodus Oy
Minna Väkevä
CEO