matkahallinto, kauppakamarinkoulutus, kauppakamari, matskustaminen Yritykset

Matkahallinnon sujuvuus vaikuttaa yrityksen kaikkeen toimintaan

Yrityksen matkahallinnon tehtäväkenttä ei rajoitu pelkästään matkavarausten tekemiseen ja matkalaskujen käsittelyyn, vaan kattaa myös viestintään, palveluiden hankintaan, riskienhallintaan, maksamisratkaisuihin ja raportointiin liittyviä tehtäviä.  Siten matkahallinnon sujuvuudella on laajat kerrannaisvaikutukset koko yrityksen toimintaan.
Janne Kettunen
FacebookTwitterLinkedIn

Lentokentällä jumissa oleva työntekijä maksaa yritykselle aikaa ja rahaa – hermonsa menettäneen työntekijän työtehon laskusta puhumattakaan. Myös huonot valinnat liikematkapalveluita hankittaessa voivat ajan mittaan aiheuttaa paljon turhia kustannuksia. Yrityksen koosta riippumatta on siis tärkeää, että matkahallinto toimii sujuvasti.

Toimivan matkahallinnon tärkeys korostuu poikkeustilanteissa

Matkustamisen poikkeustilanteita syntyy niin lakkojen, luonnonilmiöiden, terroritekojen kuin esimerkiksi epidemoiden seurauksena. Tällöin nopeus, jolla tien päällä olevien työntekijöiden hyvinvointi varmistetaan, on ratkaisevaa.

Jos matkahallinto ei ole varautunut etukäteen tällaisiin poikkeustilanteisiin, voi olla vaikea tietää, miten tilanteissa tulisi toimia.

Kriisinhallinnan kulmakivi on matkustusohje.

Ohjeessa yritys määrittelee strategiansa mukaiset reunaehdot liikematkustukselle. Ohjeistus on yrityksen vastuulla ja matkustajan vastuulla on toimia näiden ohjeiden mukaisesti.

Trendit muokkaavat liikematkustusta

Liikematkustamisen suuret trendit nousevat osittain vapaa-ajan matkustamisen puolelta. Jakamistalouden palvelut, kuten Airbnb ja Uber, hakevat markkinaosuutta tarjoamalla ratkaisujaan myös yrityksille. Liikematkustajat voivat jo nyt varata itse lentonsa, majoituksensa ja kuljetuksensa näiden sovellusten kautta, ja tulevaisuudessa tämän tyyppisten palveluiden käyttö todennäköisesti vain yleistyy. Tämä vaatii myös matkahallinnolta kykyä omaksua uusia toimintatapoja.

Matkahallinnon tutkinto vastaa liikematkustuksen muutoksiin

Kauppakamari ja Suomen Liikematkayhdistys ovat yhdistäneet voimansa ja tuovat tänä syksynä markkinoille Matkahallinnon tutkinto -koulutuskokonaisuuden. Matkahallinnon tutkinto on suunnattu kaikille, joiden työtehtäviin kuuluu matkahallintoon ja liikematkustukseen liittyviä tehtäviä.