Kuluttajakauppaa käyvä pk-yritys: Kerro mielipiteesi ja vaikuta EU-lainsäädäntöön Kansainvälisyys, Vaikuttaminen, Yritykset

Kuluttajakauppaa käyvä pk-yritys: Kerro mielipiteesi ja vaikuta EU-lainsäädäntöön

Enterprise Europe Network -verkostolla on tällä hetkellä käynnissä Euroopan komission sisämarkkinoihin ja EU-lainsäädäntöön liittyvä kysely, johon toivomme yritysten vastaavan.
Maija Kärkäs
FacebookTwitterLinkedIn

Kysely selvittää pk-yritysten näkemyksiä siitä, mitä vaikutuksia suunnitelluilla kuluttajien oikeuksia koskevilla lakimuutoksilla mahdollisesti on pk-yrityksiin, jotka myyvät tavaroita tai palveluja kuluttajille Euroopassa.

Vastaamisen helpottamiseksi kysely on laadittu siten, että voit vastata joko kyselyn kaikkiin osiin tai niihin osiin, joita pidät yrityksesi kannalta tärkeimpinä. Vastaukset annetaan nimettömänä.

Vastaa torstaihin 21.9. mennessä.

 

Linkki kyselyyn

 

Lisätietoja kyselystä:
Markus Ranne, Finpro, markus.ranne@finpro.fi, +358 40 343 3453.

Yhteydenotot sisämarkkinaongelmissa ja lisätietoja SME Feedback palvelusta:
Maija Kärkäs, Helsingin seudun kauppakamari, een@chamber.fi, +358 9 2286 0301
Markus Ranne, Finpro, markus.ranne@finpro.fi, +358 40 343 3453

Kiitos kun osallistut ja vaikutat!

Enterprise Europe Network

  • välittää Euroopan komissiolle tietoa ongelmista, joita yritykset kohtaavat sisämarkkinoilla toimiessaan,
  • raportoi yritysten ongelmatilanteista komissiolle ilman, että vaikeuksia kohdanneet yritykset ovat tunnistettavissa,
  • toiminnan tavoitteena on yksinkertaistaa ja parantaa sisämarkkinalainsäädäntöä,
  • tarkoituksena on varmistaa, että tulevissa poliittisissa päätöksissä voitaisiin ottaa aiempaa paremmin huomioon sisämarkkinoilla toimivien yritysten käytännön kokemukset.

Enterprise Europe Network palveluja tarjoavat Suomessa:

Finpro, Helsingin seudun kauppakamari ja Turku Science Park.

Lisätietoja verkostosta:

Enterprise Europe Network