Rose-Marie Skogster ja Riikka Hackselius_Fonsèn Yritykset

Klubissa kasvaa johtajana

Mitä hyötyä sinulle on ollut verkostoitumisesta klubissa?
Essi Lindqvist
Meeri Utti
FacebookTwitterLinkedIn

Kauppakamarin Klubit tuovat yhteen samantyyppisten haasteiden kanssa työskentelevät. Klubissa puhutaan avoimesti ja suoraan; niin voi tehdä porukassa, jossa yhteenkuuluvuuden tunne antaa energiaa.

 

MIKSI PÄÄTIT LÄHTEÄ MUKAAN TOIMITUSJOHTAJA KLUBIIN?

Johtaminen on yrityksen jatkuvaa eteenpäin viemistä. Välillä tie on sileä, meno suoraa ja nopeata, välillä karikot hidastavat menoa. Matkan varrella on hyödyllistä pysähtyä, katsoa kokonaisuutta sivusta. Tähän klubitapaamiset ovat olleet omiaan.

MITÄ OLET OPPINUT RIIKALTA?

Rose_Marie SkogsterRiikan ammatillinen tausta on erilainen kuin omani. Hänen tapansa tuoda näkemyksensä eri aihealueista esimerkiksi tutkimusten kautta on ollut varsin avartavaa ja rikastuttavaa. Kahdenkeskinen keskustelumme johtajan yksinäisyydestä (Anneli Valpolan kirjasta Johtajuuden salat) lisäsi ymmärrystäni siitäkin miksi tämä työni motivoi ja innostaa.

MITÄ HYÖTYÄ SINULLE ON OLLUT
VERKOSTOITUMISESTA KLUBISSA?

Klubitapaamiset ovat intensiivisiä, vuorovaikutus avointa ja suoraa. Liikutaan ongelmien ytimissä. Hyvä alusta irrottautumiselle työn arjesta, käsitellään asiakokonaisuuksia käytännönläheisellä tavalla myös teorioiden ympäriltä.

KENELLE SUOSITTELISIT
OSALLISTUMISTA
KLUBITOIMINTAAN?

Itsensä kehittämisestä johtajana ja muiden johtamisesta kiinnostuneet,
jotka työskentelevät tällä saralla.

 

Telemast Nordic Oy, Rose-Marie Skogster, toimitusjohtaja

 

 

MIKSI PÄÄTIT LÄHTEÄ MUKAAN TOIMITUSJOHTAJA KLUBIIN?
Johtaminen on yksinäistä. Peilikuva voi vääristyä, ellei ympärillä ole ihmisiä, jotka jakavat samankaltaisia tilanteita arjessa. Alussa myös kaupallinen verkostoituminen tuntui mahdollisuudelta. Myöhemmin sillä ei enää ole ollut merkitystä.

MITÄ OLET OPPINUT ROSE-MARIELTA?Riikka Hackselius_Fonsen
Rose-Mariella oli alustus-puheenvuoro heti ensimmäisessä klubitapaamisessa, johon osallistuin. Hän kertoi kokemuksistaan hevoskuiskaamisen kautta saamiensa oppien soveltamisesta johtamistyössä. Ryhmätilanteiden rauhoittaminen ja vahvistaminen sai tämän kertomuksen myötä uusia työvälineitä.

MITÄ HYÖTYÄ SINULLE ON OLLUT VERKOSTOITUMISESTA KLUBISSA?
Erilaiset, itselle uudet näkökulmat virkistävät ja vaativat pohtimaan. Kaikki klubilaiset ovat motivoituneet kehittymään työssään ja ajatusten vaihto on hyvin avointa. Ryhmän oma yhteenkuuluvuuden tunne kasvaa nopeasti. Näihin tuttavuuksiin on helppo palata myös klubin ulkopuolella.

KENELLE SUOSITTELISIT OSALLISTUMISTA KLUBITOIMINTAAN?
Klubissa kasvaa johtajana. Yrityksen koolla tai tilanteella ei ole niinkään väliä, vaan sillä,että haluaa oppia ja vahvistaa omaa sisäistä johtajuuttaan.

 

Brand Agency Punda Oy, Riikka Hackselius-Fonsen, CEO

 

 

 

 

 

Telemast Nordic Oy

TOIMIALA
Radiolähetysverkkojen suunnittelu, toteutus ja valvonta valtakunnallisesti

PERUSTAMISVUOSI
1999

www.telemast.com

Brand Agency Punda Oy

Brändijohtamisen asiantuntijaorganisaatio
Freelance-toiminta alkanut 1997, yhtiöksi 2003

HENKILÖSTÖ
12

LIIKEVAIHTO
0,7 milj. euroa

www.punda.fi