kauppa, kaupan ala, kauppakamari, sääntely Vaikuttaminen, Yritykset

Kauppojen aukiolojen vapautuminen lisää kilpailua

Vuoden alussa purettiin kaupan aukioloaikojen sääntely, mikä kaupan alan yritysten mielestä on lisännyt kilpailua. Nyt laki kohtelee kaikkia tasapuolisesti. Vapaus päättää omista aukioloista näyttää vaikuttavan siihen, kuinka tyytyväisiä yritykset ovat uuteen tilanteeseen.
Omar El Mrabt
FacebookTwitterLinkedIn

Tämän vuoden alusta purettiin suomalaisen vähittäiskaupan liiallista sääntelyä, kun kaupan aukiolot vapautuivat. Muun muassa OECD on huomauttanut Suomea useasti siitä, että sääntely rajoittaa kaupan kilpailua. Sääntelyn purkua ovat vaatineet myös kauppakamarit. Vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeiden aukioloajat vapautuivat vuoden alussa.

Nyt tavoite kilpailun lisäämisestä on toteutunut, selviää Kaupan liiton selvityksestä. Runsas 80 prosenttia päivittäistavarakaupoista (sis. tavaratalot ja kioskit) ja lähes puolet erikoiskaupoista kokee kilpailun kiristyneen nimenomaan aukiolojen vuoksi.

Kilpailun kiristyminen ei ilahduta kaikkia kaupan yrityksiä, varsinkin pienet päivittäistavarakaupat ja kioskit ovat menettäneet myyntiään. Mutta kun vapaita aukioloja vastustavat ja kannattavat yritykset painotetaan henkilöstön määrällä, kuva kääntyy täysin päälaelleen.

Vapaita aukioloja kannattavat päivittäistavarakaupat työllistävät 94 prosenttia alan henkilöstöstä.

Erikoiskaupassa yrityksen koon lisäksi kantaan vaikuttavat selvästi myös sijainti sekä mahdollinen uusi kilpailutilanne suurten markettien ja tavaratalojen käyttötavaratarjonnan kanssa. Yli puolet erikoiskaupoista joko pitää vapaita aukioloja parempana kuin entistä sääntelyä tai niillä ei ole kantaa asiaan. Aukiolojen vapautuksesta ei pidä 45 prosenttia erikoiskaupoista.

Vapaus päättää itse määrittelee tyytyväisyyttä

Niin suurten kuin pienten ja erikoiskauppojen kuin päivittäistavarakauppojenkin näkemyksiin vaikuttaa ennen kaikkea se, kuinka vapaasti ne voivat itse päättää omista aukioloistaan.

Vapautuneet aukiolot näyttävät myös lisänneen työtunteja. Selvityksestä käy ilmi, että vähittäiskaupoista 46 prosenttia on lisännyt työntekijöiden tai heidän työtuntiensa määrää nimenomaan vapautuneiden aukiolojen vuoksi.

Kuluttajat pitävät uusista aukioloista

Suuri enemmistö kuluttajista pitää vapaista aukioloista, on niitä sitten hyödyntänyt tai ei. Erityisesti lapsiperheet ja suurissa kaupungeissa asuvat kokevat kauppojen vapautuneiden aukiolojen helpottavan arjen järjestelyjä.

Kolme viidestä on asioinut kaupoissa uusina aukioloaikoina. Eniten on hyödynnetty lauantai-iltojen tai sunnuntaiden aukioloja.

Pääkaupunkiseudulla kuluttajat ovat alkaneet käydä enemmän myös erikoiskaupoissa ja tavarataloissa lauantai-iltaisin ja sunnuntaisin. Tämä kehitys todennäköisesti vahvistuu ja leviää myös muihin suuriin kaupunkeihin.

Näin uskotaan selvityksessä, joka koostuu Kaupan liiton, Päivittäistavarayhdistyksen ja Muotikaupan Liiton jäsenkyselystä, johon vastasi 402 vähittäiskaupan yritystä, TNS Gallupilla teetetystä otospohjaisesta kuluttajakyselystä, jonka otos oli 2 004 vähintään 15-vuotiasta mannersuomalaista sekä Feedbackly Oy:n 1 877 asiakkaalta keräämään asiakaspalauteaineistoon.