Kauppakamari, strategia Vaikuttaminen, Yritykset

Kauppakamarin uusi strategia vastaa toimintaympäristön muutoksiin

Kansainvälisen talouden kehitys on ailahtelevaa. Suomen kilpailukyky tarvitsee kohennusta. Helsingin seutu kasvaa. Digitalisaatio muuttaa yritystoimintaa. Yritysvastuun merkitys korostuu.
Pia Pakarinen
FacebookTwitterLinkedIn

Nämä toimintaympäristöön liittyvät seikat tulivat päällimmäisinä esiin, kun Helsingin seudun kauppakamarin luottamushenkilöiltä ja henkilöstöltä kysyttiin näkyvissä olevia muutostekijöitä strategian laatimisen pohjaksi.

Jäsenten muuttuviin tarpeisiin muuttuvissa olosuhteissa vastataan vaikuttamistyöllä, palveluliiketoiminnalla ja verkostoimisella.

Pitkäjänteistä vaikuttamistyötä

Maankäyttöön ja liikenteeseen vaikuttaminen vaatii erityistä sinnikkyyttä; valmista syntyy hitaasti, mutta tulokset ovat pitkäaikaisia.

Maankäytöllä on edistettävä Helsingin seudun kasvua ja yritysten kilpailukykyä. Liikennejärjestelmän on toimittava sekä työmatka- että tavaraliikenteen tarpeisiin ja sen on mahdollistettava kaikki liikennemuodot. Riittävä asuntotuotanto tukee työvoiman saantia eikä aiheuta ylimääräisiä palkankorotuspaineita yrityksille.

Työelämälähtöistä osaamista

Ennakoimme tulevia trendejä sekä yritysten osaamis- ja rekrytointitarpeita. Seudun työvoimatarve on maltillisimpienkin ennusteiden mukaan vuoteen 2030 asti 340 000 työntekijää, mikä tarkoittaa vuositasolla 18 000 työpaikkaa.

Työvoiman tarjontaa ja kysyntää on siis joustavoitettava ja tehostettava, esimerkiksi vieraskielisen työvoiman siirtymistä työelämään on nopeutettava. Byrokratiaa on vähennettävä sekä ammatillista kotoutumista ja viranomaispalveluja tehostettava.

Ammatillisen ja ammattikorkeakoulutuksen on oltava työelämälähtöistä. Työllistämis- ja koulutuspalveluja on kehitettävä yhden luukun periaatteella työvoimapalvelujen tehostamiseksi. Yritysten hallinnollista taakkaa on kevennettävä työvoima-asioissa.

Vastuullisuus mahdollisuus yrityksille

Vastuullisuus tarjoaa yrityksille sekä uhkia että mahdollisuuksia. Huolehdimme, että yrityksille laeista ja hallinnollisista säännöksistä aiheutuvaa hallinnollista taakkaa kevennetään. Neuvontapalvelumme auttaa jäseniä hankalissa kysymyksissä.

Koulutuksissa kehitetään yritysten valmiuksia esimerkiksi tietoturvan parantamiseen ja kyberuhkien torjumiseen.

Kestävä kehitys voi tarjota aikaansa seuraavalle yritykselle myös kilpailuetua: materiaalitehokkuus merkitsee kustannussäästöjä ja esimerkiksi kiertotalous voi tuoda aivan uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Verkostot mahdollistavat yhteistyön

Yritystoiminta muuttaa muotoaan: uudet yritykset ovat aikaisempaa pienempiä ja toimivat uusilla toimialoilla. Kauppakamarin jäseninä on kaikenkokoisia yrityksiä kaikilta toimialoilta. Jäsenistöstä 88 prosenttia on pk-yrityksiä, mutta samalla suuryrityksissä on yli 90 prosentin jäsenpeitto.

Meillä onkin tärkeä tehtävä isojen yritysten, pk-yritysten ja startup-yritysten välisen yhteistyön ja eri toimialojen ekosysteemien rakentamisessa. Yritysten toimintaympäristön muutosten ennakointi on tärkeää, jotta voimme reagoida muutoksiin nopeasti ja tarttumaan uusiin mahdollisuuksiin.

Kauppakamari-verkostot käyttöön

Kauppakamarit muodostavat koko maailman kattavan verkoston. Haluamme olla kansainvälisten verkostojen rakentaja ja tukea yrityksiä pääsemään kasvumarkkinoille.

Lisäämme lähivuosina panostusta yritystoimintaa palvelevien kansainvälisten ja EU-verkostojen rakentamiseen. Pyrimme samalla kasvattamaan kansainvälistä kiinnostusta Helsingin seutua ja sen yrityksiä kohtaan.

Asiantuntijuutemme on kilpailuetu

Kuulemme neuvontapalvelussa asiat, jotka yrityksiä akuutisti askarruttavat. Seuraamme valmisteilla olevaa lainsäädäntöä ja vaikutamme siihen. Oma asiantuntijuutemme on ehdoton kilpailuetu koulutustoiminnassa. Tarjoamme monipuolisia palveluja kauppakamarin vahvalla brändillä.

Palveluliiketoiminnassa järjestämme digitalisaatiosta runsaasti koulutuksia yrityksille, myös omia digitaalisia valmiuksiamme kehitetään.

KauppakamariTieto on keskeinen palvelu, jonka monet yritykset ovat jo ottaneet omakseen. KauppakamariVerkko uusiutuu ensi vuonna. Kaikkia järjestelmiä on jatkuvasti kehitettävä, jotta ne palvelevat asiakkaiden tarpeita mahdollisimman hyvin.

Lisäämme myös viranomaisten ja yritysten reaaliaikaista vuorovaikutusta.