Käskyttämällä johtaminen johtaa pattitilanteisiin Yritykset

Käskyttämällä johtaminen johtaa pattitilanteisiin

Työntekijöiden kokemuksia eli mielentiloja ei otetaan riittävästi huomioon työpakoilla. Myönteisen ja epämiellyttävän kokemuksen kanssa elämisen ja niiden tuottamisen tasapainoa onkin vaikea hallita.
Antti Kiuru
FacebookTwitterLinkedIn

Ihmisen kokemuksellisuus on noussut liiketoiminnan keskiöön ja se on otettava huomioon myös johtamisessa. Näin uskoo psykologi, yli 20 vuotta koulutusyrittäjä työskennellyt Ville Ojanen. Hänelle yksilön kokemuksellisuus on aina ollut olennaista sekä tutkimuksessa että kouluttajana.

-Käskyttämällä johtaminen tuottaa yleensä pattitilanteita, kun inhimillinen kontakti unohtuu. Erityisesti epämiellyttävien kokemusten tuottaminen vaikeissa tilanteissa on haastavaa.

Kokemukset pitäisi ottaa puheeksi ja tehdä ne näkyväksi.

-Tapoja on monia ja ne täytyy sovittaa yhteisön kulloiseenkin tilanteeseen, etteivät ne ole keinotekoisia tai muodollisia. Tämä vaatii kokeilevaa asennetta ja ihmettelyä, Ojanen sanoo.

Väärää juomaa jääkaapissa

Työelämässä kohtaavat kaksi ääripäätä; toisessa käskytetään ja vähätellään ”tee näin” tai ”ihan sama miltä susta tuntuu”. Toinen ääripää on, että niihin keskitytään liikaa ja pitäisi olla koko ajan kivaa. Työntekijä ei voi odottaa samaa kuin asiakas.

Ollaan tyytymättömiä, kun jääkaapissa onkin Pepsiä eikä Coca Cola Zeroa.

Myönteisen ja epämiellyttävän kokemuksen kanssa elämisen ja niiden tuottamisen tasapainoa on vaikea hallita.

– Kontakti on inhimillisyyden perusta. Jos se puuttuu, organisaatiossa tapahtuu isolaatio eli ihmiset ajautuvat erillisyyteen. Sen äärimuoto on byrokraattinen johtamiskoneisto, joka on tehoton ja liian jäykkä suhteessa nykymaailman dynaamisuuteen.

Etkö halua mennä hissiin toimitusjohtajan kanssa?

Yrityksissä, joissa johtaminen tapahtuu ulkoisten asioiden kautta, turvallisuuden tunne, luottamus ja arvostus katoavat. Kohtaamisen puutetta on Ojasen mielestä lähes kaikissa rakenteissa.

Kontaktin välttäminen kertoo johtamisesta ja työilmapiiristä.

Eräässä yrityksessä havaittiin, että työntekijät välttelivät toimitusjohtajan kanssa samaan hissiin menemistä.

– Kun toimitusjohtaja tämän kuuli, hän oli erittäin tyytyväinen tämän asian havaitsemisesta ja vuorovaikutusta voitiin kehittää paremmaksi.

Olennaista on asenne ja kontaktin hetki

Suomessa johtamiskulttuuri ja organisaatiorakenne ovat usein hyvin insinöörimäisiä, ulkoa ohjaavia ja tekemispainotteisia. Vaikuttaminen on haasteellista, jos asiat nähdään ilman kokemusta. Vaikka tarkoitus olisikin suvereenisti pyrkiä hyvään, jos sitä  osaa ilmaista inhimillisesti toisia kohdaten, siihen ei päästä.

Erillisyyden syy löytyy yksilön mielentiloista eli omista ajatuksista ja tunteista. Oman työn arvostuksen puute voi olla sellainen, että se johtaa kielteiseen tapaan toimia suhteessa ympäristöön.

-Tarvitaan kykyä siirtää omaa mieltään siihen suuntaan, että lähestyminen ja kontakti tulee edes hieman enemmän mahdolliseksi saavuttaa. Se on yksilön ja yhteisön vastuun yhteispeliä. .

Kontaktin voi saavuttaa nopeastikin; usein riittää, kun kuuntelee ja on toiselle läsnä. Kätteleminen, katse ja kaikki kehollinen auttavat kanssakäymistä.

Teknologia on tuonut paljon hyvää, mutta  usein laatu kärsii. Mennään stressiaivoilla eteenpäin ja jaetaan vain välitön hetki. Syvempi kontakti jää puuttumaan ja läsnäolo tilanteissa vaikeutuu,  Ville Ojanen harmittelee.

Käskyttämällä johtaminen johtaa pattitilanteisiinVille Ojanen

Väitteli aivotutkimuksesta tohtoriksi vuonna 2005 aiheenaan audiovisuaalisuus neurologiassa, puheen havaitsemisen aivomekanismit.

Siirtyi Suomen akatemian huippuyksikön tutkijasta  start up- yrittäjäksi , työelämän kehittäjäksi ja konsultiksi.

Asiakaskunta vaihtelee pienistä konsulttiyhtiöistä suurin finanssilaitoksiin. Kouluttaa myös Kauppakamarin Koulutuksen johtamisvalmennuskokonaisuudessa.

Website Comments

 1. Risto Kuoppamäki
  Vastaa

  Ihan oikeata analyysia nykytilasta. Korjaamisnäkemysten puuttuessa artikkeli synnyttää kuitenkin lähinnä masennusta. Erinomainen tiivistelmä aihealueesta on mielestäni Brene Brownin TED talk:
  https://www.youtube.com/watch?v=iCvmsMzlF7o
  Jos kantti kestää, ymmärrystään voi tästä vielä oleellisesti lisätä lukemalla Brene Brownin ”Daring Greatly”. Todella kovaa kamaa. Edellyttäen, että uskaltaa peilata itseään rehellisesti kirjan sisältöön.

 2. Yrjö Repo
  Vastaa

  Kohtaamisen puutetta on Ojasen mielestä lähes kaikissa rakenteissa. Monessa tapauksessa puutetta ei ole määrästä vaan laadusta. Kun koettua ja havaittua puutetta ryhdytään korjaamaan, on vaara hypätä ojasta allikkoon. Tässä, kuten monessa muussakin asiassa askel kerrallaan on lopulta parempi tapa kuin nykyisin muodissa oleva loikka.

Kommentoi