Kansainvälisten osaajien avulla uusia näkökulmia yrityksen toimintaan Ajankohtaista, Kansainvälisyys, Yritykset

Kansainvälisten osaajien avulla uusia näkökulmia yrityksen toimintaan

Ulkomaalaistaustaisilla, vieraskielisillä osaajilla on ollut selkeä merkitys suomalaisten yritysten kansainvälistymis- ja kasvumahdollisuuksiin. Kauppakamarin vuoden alussa tekemän selvityksen mukaan lähes 30 prosenttia vastanneista yrityksistä raportoi, että he ovat löytäneet uusia näkökulmia toimintaansa ja tuotteisiinsa kansainvälisten osaajien avulla.
Anniina Mandelin
FacebookTwitterLinkedIn

Lisäksi yritykset ovat löytäneet uusia ja hyödyllisiä kontakteja kansainvälisten työntekijöidensä kautta sekä yritysten asiakastyytyväisyys on kasvanut. Vastaajista 20% ilmoittaa myös kohdemarkkinatuntemuksensa kasvaneen ulkomaalaistaustaisten työntekijöidensä ansiosta.

Luo kontakteja kansainvälisiin osaajiin

Kauppakamarin Chamber of Multicultural Enterprises (COME) -projekti järjestää yhteistyössä alueen korkeakoulujen kanssa Rekry&Matching -aamupäivän 6.3.2018 kansainvälistymisen ja viennin teemoilla.

Vastaavanlaisia Rekry&Matching -tapahtumia, joissa työvoiman tarpeessa olevat yritykset ja kansainväliset osaajat kohtaavat toisensa helposti ja kustannustehokkaasti uudella tavalla, on järjestetty jo kaksi kertaa, ja kokemukset kummastakin tapahtumasta ovat olleet varsin positiivisia.

Osallistuneet yritykset ovat raportoineet kummastakin tilaisuudesta kymmenittäin uusia avauksia, kuten rekrytointeja, työhaastattelukutsuja tai muita jatkotoimenpiteitä rekrytilaisuuteen osallistuneiden kansainvälisten osaajien kesken.

Kiinnostavatko Kanadan markkinat?

Erityisesti Kanadan markkinoista kiinnostuneille yrityksille on nyt tarjolla erinomainen tilaisuus selvittää yrityksen mahdollisuuksia avata liiketoimintaa Kanadassa esimerkiksi markkinatutkimuksen muodossa.

Manitoban yliopiston yrittäjyyskurssin MBA-opiskelijat selvittävät neljälle-viidelle suomalaiselle yritykselle juuri näiden yritysten kannalta tärkeimmät kysymykset ja haasteet Kanadan markkinoille siirtymiseen liittyen. Casena voi olla esimerkiksi, miten yritys voisi kerryttää markkinaosuutta Kanadassa. Työ alkaa tammikuussa 2018 ja opiskelijaryhmät vierailevat Suomessa huhtikuussa 2018 esitelläkseen tuloksensa yrityksille. Markkinatutkimukseen osallistuminen on mukaan valituille yrityksille maksuton. Manitoban yliopisto kattaa kaikki opiskelijaryhmille aiheutuvat kulut.

Lisätietoja:

Anniina Mandelin
Services Development Officer
Helsingin seudun kauppakamari/COME-projekti
anniina.mandelin@chamber.fi