International House Helsinki – neuvontaa myös työnantajille Kansainvälisyys, Vaikuttaminen, Yritykset

International House Helsinki – neuvontaa myös työnantajille

International House Helsinki (IHH) -palvelu kokoaa pääkaupunkiseudulle maahan muuttavien viranomaispalvelut saman katon alle. Henkilöasiakkaiden lisäksi IHH tarjoaa neuvontaa ja palveluohjausta työnantajille kansainväliseen työvoimaan liittyvissä kysymyksissä.
Satu Salonen
FacebookTwitterLinkedIn

Joulukuussa 2017 avattu International House Helsinki on ensimmäinen palvelu Suomessa, joka kokoaa suurimman osan uusille maahanmuuttajille suunnatuista viranomaispalveluista saman katon alle. Arviolta noin 50 000 henkilöasiakasta vuodessa tulee tulevaisuudessa käyttämään IHH:n palveluita.

Asiakas voi yhdellä vierailukerralla muun muassa rekisteröityä asukkaaksi, saada verokortin tai -numeron sekä henkilökortin. Lisäksi IHH:ssa saa vireille sosiaaliturvaan liittyvät asiat ja tietoa muun muassa siitä, kuinka rekisteröityä työnhakijaksi.

Henkilöasiakaspalvelun lisäksi IHH tarjoaa työnantajaneuvontaa, jonka Helsingin seudun kauppakamari tuottaa. Työnantajaneuvonta neuvoo työnantajia kansainväliseen työvoimaan liittyvissä kysymyksissä, ohjaa oikeiden viranomaispalvelujen luokse sekä selvittää yritysten palvelutarpeita. Neuvontaa on saatavilla suomeksi ja englanniksi sähköpostin ja puhelimen välityksellä.

– Yleisimmät työnantajaneuvontaan tulevat kysymykset koskevat oleskelulupaprosessia, oleskelulupiin liittyvää työnteko-oikeutta, ulkomaalaisen työntekijän rekrytointia sekä asettautumispalveluita. Työnantajat kysyvät myös, mitä velvollisuuksia työnantajalla on, kun hän palkkaa ulkomaalaisen työntekijän ja mitä viranomaisasioita työntekijän tulee hoitaa, kun hän on muuttanut Suomeen, Helsingin seudun kauppakamarin Counselling Service Officer Anette Laiho kertoo.

IHH:n palvelutarjonta laajenee keväällä 2019, kun Maahanmuuttovirasto tuo EU-kansalaisten rekisteröinnin osaksi IHH:n palveluita. Viranomaisten toimiminen samassa palvelupisteessä nopeuttaa palveluita sekä sujuvoittaa viranomaisten välistä vuorovaikusta ja yhteistyötä. Ensimmäisen toimintavuoden aikana saatu palaute osoittaa, että IHH:n kaltaiselle palvelulle on kysyntää.

– Työnantajilta ja henkilöasiakkailta saatu palaute on ollut positiivista. Kokoamalla palvelut yhteen pisteeseen nopeutetaan ja selkeytetään prosesseja, sekä säästetään niin työnantajien kuin työntekijöiden aikaa, jatkaa Laiho.

IHH-palvelua koordinoi Helsingin kaupunki ja siihen osallistuvat kaupungin maahanmuuttajaneuvonnan lisäksi Uudenmaan maistraatti, Verohallinnon ja Kelan In To Finland -palvelu, Uudenmaan TE-toimisto, Eläketurvakeskus ja Helsingin seudun kauppakamari.

 

Katso IHH-video YouTubesta

International House Helsinki – your entry to working in the Helsinki area

International House Helsinki (IHH)

IHH:n työnantajaneuvonnan yhteystiedot:

ihhtyonantajaneuvonta@helsinki.chamber.fi
+358 40 922 0276

Lisätietoa IHH:sta osoitteessa www.ihhelsinki.fi


International House Helsinki -palvelupilotin kehittäminen oli osa seudullista Töissä Suomessa -hankekokonaisuutta (1.3.2016–31.8.2018), johon osallistuivat myös Espoon ja Vantaan kaupungit, Uudenmaan ELY-keskus, SAK ja Moniheli ry. Hanke oli Euroopan sosiaalirahaston ja Uudenmaan liiton osarahoittama.

 

International House Helsinki – your entry to working in the Helsinki area