cyberturvallisuus, yritykset, DigiCyber, Saija Äikäs, Panu Vesterinen, Yritykset

DigiCyber käy kyberuhkien kimppuun

Digitalisuus avaa globaalit markkinat suomalaisille PK-yrityksille. Samalla avautuu mahdollisuuksia kaikkien maailmankolkkien rikollisille tehdä suomalaisiin yrityksiin kohdistuvia rikoksia tavalla, jota aiemmin ei ole ollut.
Kauppakamari
FacebookTwitterLinkedIn

PK-yrityksillä on paljon kehitettävää kyberuhkien ymmärtämisessä ja niihin varautumisessa. Tämä tuli ilmi kauppakamarin viime vuonna tekemästä Yrityksiin kohdistuvat kyberuhattutkimuksessa.

Tietoisuuden kasvattamiseksi ja osaamisen parantamiseksi kauppakamari onkin käynnistänyt DigiCyber-hankkeen yhdessä ELY-keskuksen kanssa. Kaksivuotisessa hankkeessa keskitytään niin digitaalisen liiketoiminnan kehittämiseen kuin kyberturvallisuuteen.

-Menestyksellisen digitaalisen liiketoiminnan harjoittaminen edellyttää, ettei yritys lankea erilaisiin kybersudenkuoppiin. Kauppa ei käy jos rikolliset ovat kaapanneet ja kryptanneet yrityksen järjestelmät. Tapauksia on Suomessa ollut, ja osa niistä on johtanut poliisin tutkimuksiin, kertoo DigiCyber-hankkeen projektipäällikkö Panu Vesterinen.

Kasvata osaamistasi maksuttomissa tapahtumissa

Vaikka digitaalisuus on altis rikollisuudelle, se on käynnissä oleva muutos, jota yksikään yritys voi jättää huomiotta. Globaalissa kilpailussa menestyäkseen yrityksen on selvitettävä, miten se voi hyödyntää digitaalisia maailmanmarkkinoita tehokkaasti.

DigiCyber-hankkeessa digitaaliseen kaupankäyntiin ja kyberturvallisuuteen liittyviä palveluja selvitetään ja tehdään tutuiksi pk-yrityksille. Myös tietoutta palvelujen ostamisesta tuodaan yritysten tietoisuuteen.

-Ostamisen osaaminen on tärkeää, jotta yritykset ymmärtävät mitä ostavat ja miten ne saavat parhaan hyödyn hankinnoistaan, Vesterinen sanoo.

DigiCyber-hankkeessa järjestetään muun muassa maksuttomia seminaareja ja aamukahvitilaisuuksia.  Niistä saa tiedon sähköisestä Maksuttomat tilaisuudet -kutsusta sekä kauppakamarin nettisivuilta. Lisäksi tehdään kaksi selvitystä sekä digitaaliseen liiketoimintaan että kyberturvallisuuteen liittyen.

DigiCyber-hankkeessa yhteistyö Kyberturvallisuuskeskuksen kanssa on tärkeä osa kokonaisuutta.

-Yritykset eivät tunne viranomaisten rooleja kyberturvallisuuteen liittyen. Tietoakaan ei aina löydy, vaikka Kyberturvallisuuskeskus tuottaa paljon hyvää kyberturvallisuuteen liittyvää tietoa yritysten vapaasti käytettäväksi.

Helsingin seudun kauppakamarilla hankkeesta vastaavat johtaja Saija Äikäs ja projektipäällikkö Panu Vesterinen, joilta saa lisätietoa DigiCyber-hankkeesta.