ammatillisen koulutuksen, ammatillinen oppilaitos, työelämälähtöisempää, reformi Ajankohtaista, Vaikuttaminen, Yritykset

Amisreformi parantaa opetuksen osumatarkkuutta

Ammatillisen koulutuksen uudistusta on rakennettu kuin Iisakin kirkkoa. Kahden hallituskauden myllytyksen jälkeen #amisreformi on nyt valmis, ja uusi laki astuu voimaan ensi vuoden alussa. Aiempaan verrattuna yrityksillä ja työnantajilla on paljon voitettavaa.
Essi Lindqvist
FacebookTwitterLinkedIn

Hallintohimmeleiden ja koulutus­putkien purkaminen selkeyttää tutkinto­järjestelmää, kun jatkossa koulutusta määrittää vain yksi laki ja rahoitusjärjestelmä.

– Se on ollut elinkeinoelämän yhteinen tavoite. Järjestelmän pitää joustaa ja kyetä reagoimaan nopeasti yritysten työvoima­tarpeisiin, sanoo kauppa­kamarin projektijohtaja Markku Lahtinen.

Joustavuuden ansiosta opintoja voidaan linkittää ja eri tutkintojen osia yhdistää, olipa sitten kyse koulutussopimuksesta tai oppisopimuksesta.

– Opintoputken muoto ei ole tärkeää, vaan se, että saadaan yritysten tarvitsemia osaajia ja että opiskelija työllistyy. Työ­elämän kannalta koulutuksen osuma­tarkkuus paranee.

Yritysyhteistyö ratkaisevassa roolissa

Nykyjärjestelmässä oppilaitokset saavat rahaa opiskelijamäärän perusteella. Reformissa rahoituksen määrä riippuu myös koulutuksen vaikuttavuudesta ja tuloksellisuudesta. Periaatteellinen muutos on radikaali.

– Koulutusten järjestäjien täytyy olla houkuttelevia ja niiden on nähtävä yritykset asiakkaina, joita neuvotaan ja valmennetaan. Opettajan roolin muuttuminen on avaintekijä uudistuksen onnistumisessa, sillä työpaikalla tapahtuva oppiminen kannustaa opettajia yrityksiin jakamaan asiantuntemus­taan, Lahtinen kuvaa.

Yrityksille ammatillisen koulutuksen refor­mi ei tuo aiemmasta poikkeavia velvoitteita. Uudistus mahdollistaa sekä nykyisten hyvien käytäntöjen jatkamisen sekä uusien joustavien oppimispolkujen toteuttamisen.

– Työnantaja voi koulutussopimuksen kautta vaikuttaa opiskelijalle tehtävään henkilökohtaisen opetuksen kehittämissuunnitelmaan HOS:iin. Opintopolku räätälöidään yksilö- ja yrityskohtaisesti. Yritys voi antaa itsestään hyvän työnantaja­kuvan ja osoittaa olevansa kiinnostava työpaikka, kun opiskelija valmistuu. Hyvin toteutettu koulutussopimus voi myös lyhentää valmistumisaikoja, Lahtinen vinkkaa.

Markku Lahtinen, koulutus, amisreformi, ammatillinen koulutus, koulutus, oppisopimus, kauppakamari,

-Ammattitaitoisen työvoiman puutteesta kärsiville yrityksille koulutussopimus on tuhannen taalan paikka, muistuttaa Helsingin seudun kauppakamarin projektijohtaja Markku Lahtinen.

Toivelistassa koulutuskorvaus ja palkkaporrastus

Pelkkää plussaa uudistus ei kuitenkaan merkitse. Koulutus­sopimuksessa työnantaja huolehtii kustannuksistaan itse, vaikka sen rooli koulutuksen järjestäjänä olisikin suuri. Kuten esimerkiksi silloin, kun vastuu­kouluttaja nimetään yrityksestä.

– Uuden lain mukaan koulutuskorvauksen maksaminen yrityksille ei ole mahdollista, vaikka se panostaisi koulutussopi­muksen toteuttamiseen tavallista enemmän. Tämä saattaa vähentää yritysten kiinnostusta koulutussopimusten solmimiseen, Lahtinen sanoo ja vakuuttaa, että kauppakamarin vaikuttamistyö asiassa jatkuu.

Toinen ammatillisen koulutuksen vetovoimaa vähentävä tekijä on oppisopimus­koulutuksen jäykkä palkkamalli, joka uudistuksen jälkeenkin tarkoittaa työn­antajalle merkittävää sitoutumista ja palkkarasitusta. Systeemi olettaa oppisopimusoppilaan tuottavan heti, vaikka tuottavuus kasvaa sitä mukaa, kun opiskelija oppii ja tekee vaativampia töitä.

– Aluksi voitaisiin maksaa esimerkiksi 30 prosenttia kokeneen työntekijän palkasta, ja kun työtaidot kasvavat ja osaamispisteet kertyvät, palkkakin nousee. Tällainen palkkaporrastus avaisi enemmän mahdollisuuksia ja houkuttelisi yrityksiä solmimaan oppisopimuksia, Lahtinen uskoo.

Lue myös:

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen: Tartu kiinni #amisreformiin

Amisreformista hyötyä yrityksille

#amisreformi saa kiitosta elinkeinoelämän järjestöiltä

Kauppakamarit, Elinkeinoelämän keskusjärjestö EK ja Suomen Yrittäjät tukevat ensi vuonna voimaan astuvaa uudistusta yhteistyössä muun muassa viestimällä yrityksille reformin mahdollisuuksista.

Myös opetusministeriö kertoo uudistuksesta omalla kiertueellaan.

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) osallistuu kiertueen Helsingin tilaisuuteen 4. lokakuuta.

Muut tilaisuudet ovat: 27.9. Oulussa, 5.10. Kuopiossa, 25.10. Tampereella ja 1.11. Turussa.