Yrityksillä tahtoa lisätä nuorten oppisopimuskoulutusta

Asia käy ilmi kauppakamarien Taloustutkimuksella teettämästä selvityksestä. Yritykset kokevat oppisopimuskoulutuksen olevan toimiva tapa kouluttaa jo työssä olevaa henkilöstöä, mutta nuorten oppisopimuskoulutuksen määrät ovat olleet vuosikymmeniä hyvin alhaisella tasolla. Keskeisenä syynä tähän ovat alkuvaiheen liian korkeaksi koettu palkka- ja kustannustaso. – Alkuvaiheen palkkaporrastus olisi merkittävä kannustin yrityksille lisätä oppisopimuskoulutuspaikkojen tarjontaa nuorille. Nuorten oppisopimuskoulutuksen lisääminen vahvistaisi yritysten … Jatka artikkelin Yrityksillä tahtoa lisätä nuorten oppisopimuskoulutusta lukemista