Uusmaalaiset yritykset ovat koko Suomen selkäranka 3 Vaikuttaminen

Uusmaalaiset yritykset ovat koko Suomen selkäranka

Pk-seudun merkitys koko Suomen talouden veturina on kiistaton, mutta vielä merkittävämpi se on verotulojen vinkkelistä. Uudeltamaalta kerätään verotuloja huomattavasti sen väestöosuutta enemmän. Myös yksityisen sektorin työpaikkoja on Uudellamaalla muuta maata enemmän. Kyllä – Uusimaa rahoittaa muuta maata.
Timo Sormunen
FacebookTwitterLinkedIn

Yli 11,6 miljardia euroa arvonlisäveroja sekä erilaisia välillisiä tuoteveroja, lähes 2,3 miljardia yhteisöveroja, yli 225 miljoonaa kiinteistöveroja, noin 6,8 miljardia palkkaveroja ja 5,5 miljardia eläkevakuutusmaksuja.

Siinä tiivistettynä saldo, jonka Uudellamaalla toimivat ja sitä kotipaikkanaan pitävät yritykset tuottivat valtion kassaan vuonna 2015. Käytännössä uusmaalaisista yrityksistä kerättiin liki puolet koko maan yritysveroista ja samalla myös valtion budjetista.

Tiedot ilmenevät Helsingin seudun kauppakamarin ja Lith Consulting Groupin tuoreesta veroselvityksestä. Siinä avataan täkäläisten yritysten jättämää todellista verojalanjälkeä oman kotikunnan, Uudenmaan ja koko Suomen kannalta.

Uudellamaalla on liki 100 000 yritystä, jotka työllistävät liki 550 000 henkilöä. Niiden yhteenlaskettu liikevaihto oli vuonna 2016 noin 182 miljardia euroa. Käytännössä kolmannes Suomen kaikista yritystoimipaikoista sijaitsee Uudellamaalla.

Uusmaalaiset yritykset ovat koko Suomen selkäranka

Selvityksen tulos yllätti myös Helsingin seudun kauppakamarin johtajan ja selvitystyössä mukana olleen Marko Silenin. Yhteisöverojen mojova osuus oli toki mittavan yritysmäärän ja maakunnassa sijaitsevien lukuisten pääkonttoreiden vuoksi ounasteltavissa. Kokonaispotti ja Uudenmaan painoarvo oli silti odotettua suurempi.

Uusimaa kantaa koko Suomen

– Uusmaalaisista yrityksistä kertyy puolet koko Suomen yhteisöveroista, liki 40 prosenttia arvonlisä- ja tuoteveroista, reilusti yli kolmannes kiinteistöveroista sekä 38 prosenttia palkansaajien maksamista tulo- ja kunnallisveroista. Jokainen voi miettiä, mikä merkitys täkäläisten yritysten menestyksellä on paitsi maakunnalle koko Suomelle, Silen toteaa.

Samalla hän muistuttaa, että julkinen keskustelu keskittyy pitkälti yritysten maksamiin yhteisöveroihin ja niiden tilittämiin palkkaveroihin.

Yritykset ovat kuitenkin merkittäviä tulonlähteitä myös monissa muissa verolajeissa.

– Esimerkiksi kiinteistövero mielletään usein vain omakotiasujien ja mökkiläisten murheeksi. Yritystoimintaan liittyvää kiinteistöveroa kerättiin viime vuonna Uudellamaalla liki 220 miljoonaa euroa. Se on 37 prosenttia koko maan vastaavasta saldosta ja 42 prosenttia kaikista Uudenmaan kiinteistöveroista, Silen huomauttaa.

Uusmaalaiset yritykset ovat koko Suomen selkäranka 1

Tuoteverojen kirjo on suuri

Myös erilaisten tuoteverojen osuus on merkittävä. Selvityksen mukaan uusmaalaiset yritykset tilittivät valtiolle energia-, tupakka-, vakuutusmaksu-, virvoitusjuoma-, juomapakkaus- sekä apteekkiveroja yli 3,6 miljardia euroa.

– Moni yritys ei välttämättä edes tiedosta maksavansa tällaisia maksuja, koska ne ovat mukana tuotantopanosten hinnassa, Silen lisää.

Ennustettavuutta verotukseen

Valtion taloudelle ja nykyiselle verontasausjärjestelmälle Uudenmaan merkitys on kiistaton, mutta kauppakamarijohtaja antaa verotuksesta vastaaville päättäjille muutakin mietittävää.

Tilastojen mukaan uusmaalaisten kuntien käyttökustannukset olivat vuonna 2016 liki 13 miljardia euroa. Samaan aikaan Uudenmaan osuus valtion menoista oli runsas neljännes eli 14,3 miljardia. Käytännössä kaikki tämä raha tuli täkäläisiltä yrityksiltä.

– Helsingin seutua on jo vuosikymmenten ajan pidetty koko maan talouden suhdannemittarina ja veturina, jonka vauhti vaikuttaa yleiseen tunnelmaan myös muualla Suomessa. Siksi on tärkeää miettiä, kerätäänkö euroja uusilla veronkiristyksillä vai luomalla yrityksille olosuhteet, jossa ne kasvavat ja työllistävät. Tätä kautta ne tuovat entistä enemmän verotuloja ja hyvinvointia, Silen huomauttaa.

 

Uusmaalaiset yritykset ovat koko Suomen selkäranka 2

Uudenmaan verosampo jauhaa rahaa koko Suomelle

Uudenmaan verosampo jauhaa rahaa koko Suomelle