vaikuttaminen, Helsingin seudun kauppakamari, verkkoaivoriihi, Ajankohtaista, Vaikuttaminen

Suuri suomalaisen johtamisen verkkoaivoriihi

Tule vaikuttamaan suomalaisen johtamisen tulevaisuuteen.
Markku Lahtinen
FacebookTwitterLinkedIn

Vaikuta vastaamalla verkkoaivoriihi-kyselyyn ja katso samalla millaisia ideoita, ajatuksia ja käsityksiä muut johtajat ovat nostaneet esille suomalaisesta johtamisesta. Vastausaikaa on noin 10 minuuttia ja linkki on avoinna on 15.8.2016 asti.

Linkki aivoriiheen

Verkkoaivoriihen tulokset julkaistaan syksyllä 2016. Suuren Suomalaisen johtamisen tulevaisuuden luotaamisessa ovat mukana Fountain Park Oy, Suomen Yrittäjät sekä Helsingin seudun kauppakamari.

Lisätietoja: Lauri Tuomi tai Tuula Sumkin (etunimi.sukunimi@profitmakers.fi).

VAIKUTA SINÄKIN SUOMALAISEEN JOHTAMISEEN VASTAAMALLA VERKKOAIVORIIHI-KYSELYYN

Organisaation strategia on muuttunut johdon ja hallituksen asiakirjasta koko henkilöstön arjen toimintaohjeeksi. Tulevaisuuteen johtamisessa keskeinen tekijä näyttäisikin olevan se, että muutoksen suunnitteluun ja totuttamiseen saadaan mukaan koko henkilöstö.

Lauri Tuomi ja Tuula Sumkin Särkänlinnassa aavan meren äärellä luomassa uusia johtamisen visioita

Lauri Tuomi ja Tuula Sumkin Särkänlinnassa aavan meren äärellä luomassa uusia johtamisen visioita

Henkilöstön tulee kuitenkin voida vaikuttaa lopputulokseen myös todellisuudessa eikä osallistuminen saa olla vain niin sanottua näennäisosallistamista.

Erityisesti on muistettava, että muutos ei toteudu itsestään vaan sitä tulee aktiivisesti johtaa. Johtamisen kriittinen piste taas on siinä, miten suunnitelmat saadaan muuttumaan tuottavaksi toiminnaksi. Johtamiseen tarvitaankin organisaation tavoitteiden ja toiminnan mukaista uudenlaista yrityskohtaista johtamisen suunnittelua, sanovat Lauri Tuomi ja Tuula Sumkin.