Taksi, sääntely, kilpailu Vaikuttaminen

Taksiliikenne avataan vihdoin kilpailulle

On erinomaista, että taksipalvelujen kehittämisen esteenä ollut lainsäädäntö viimein uudistetaan. Liikennekaarella muutetaan henkilö- ja tavaraliikenteen nykytilaa, jossa liikenteen markkinat ovat vahvasti säännellyt ja julkisin toimin ohjatut.
Tiina Pasuri
FacebookTwitterLinkedIn

Hallitus on päässyt lopulta sopuun laajasta liikennemarkkinoita koskevasta lainsäädäntöuudistuksesta. Suurimmat muutokset koskevat taksijärjestelmää. Liikennekaari helpottaa taksialalle tuloa ja lisää taksitoimijoiden vapautta kehittää omaa toimintaansa.

-Kauppakamari on jo pitkään vaatinut kilpailun lisäämistä taksiliikenteessä. Se olisi ollut mahdollista esimerkiksi yhdistämällä pääkaupunkiseudun asemapaikat viranomaispäätöksellä. Onkin erinomaista, että taksipalvelujen kehittämisen esteenä ollut lainsäädäntö viimein uudistetaan. Liikennekaaren myötä taksialalle saadaan myös metropolialueella lisää toimijoita ja monipuolisempia taksipalveluita, sanoo Helsingin seudun kauppakamarin maankäyttö- ja liikenneasioiden päällikkö Tiina Pasuri.

Sääntelyä väljentämällä synnytetään uudenlaista yritystoimintaa

Tavoitteena on, että sääntelyä väljentämällä alalle syntyy entistä monimuotoisempaa yritystoimintaa ja palveluita, alan työllisyys lisääntyy ja erityisesti maaseudulle syntyy nykyistä enemmän tarjontaa.

Taksilupien määräsääntelystä luovutaan, joten jatkossa taksiliikennettä voi harjoittaa kuka tahansa lupaehdot täyttävä toimija. Myös hintasääntelystä luovutaan. Taksien olisi ilmoitettava pääasiallinen toiminta-alueensa ja palveluaikansa, mutta kyytejä saisi ottaa myös toiminta-alueen ulkopuolelta.

Liikennekaareen sisältyi alun perin ehdotus pienimuotoisen, alle 10 000 euron vuosittaisen kuljetustoiminnan sallimisesta ilman liikennelupaa, mutta siitä luovuttiin laajan vastustuksen vuoksi.

Uudistukset astuvat voimaan 1.7.2018.