Vaikuttaminen

Osinkoverotukseen ehdotettuja kiristyksiä ei pidä toteuttaa

Valtiovarainministeriön verotyöryhmän tänään julkistamia osinkoverotuksen muutosehdotuksia ei tule toteuttaa, vaativat elinkeinoelämän edellytyksiä vahvistavat organisaatiot.
FacebookTwitterLinkedIn

Muutokset heikentäisivät yrittäjyyden, omistajuuden, kasvun ja työllistämisen kannusteita. Ne johtaisivat siihen, että erityisesti kasvuhakuisten pienten ja keskisuurten osakeyhtiöiden omistajien verotus kiristyisi merkittävästi.

Talouskasvu edellyttää kannustavaa yrittäjyyden toimintaympäristöä ja vahvaa motivaatiota toimia yrittäjänä. Osinkoverotuksen kiristäminen ei tätä tue.

Listaamattomien yritysten osinkoverotuksen tulee edistää kasvuyrittäjyyttä, oman pääoman ohjautumista yritystoimintaan ja liiketoiminnan pitkäjänteistä kehittämistä. Yritysten vahvat taseet ovat kantaneet myös viimeaikaisten taloudellisten vaikeuksien keskellä.

Ehdotettujen muutosten sijaan osinkoverotusta tulisi uudistaa siten, että myös listaamattomien yhtiöiden jakamat osingot verotetaan aina pääomatulona. Osinkoverojärjestelmän parantaminen ja sen yksinkertaistaminen edellyttävät ansiotulo-osingoista luopumista. Osinkojen verottaminen ansiotulona rankaisee yrittäjyyttä erityisesti nopeasti kasvavilla, korkean osaamisen aloilla.

Kun yritykset menestyvät, syntyy kipeästi kaivattua talouskasvua ja edellytyksiä pitää työpaikat.