kuntavaali, verotus, kunallisvero, vaalitavoite, kauppakamari Vaikuttaminen

#1 Kunnallisvero laskuun ja talous kuntoon

Tulevaisuuden kunta ei ole hallinnollinen koneisto, vaan palvelee yrityksiä ja asukkaitaan joustavasti. Elinvoimainen tulevaisuuden kunta tarjoaa hyvät edellytykset yrityksille toimia ja hyvän paikan ihmisille asua. Tutustu kauppakamarien Paluu tulevaisuuteen -kuntavaalitavoitteisiin!
FacebookTwitterLinkedIn

 • Kuntien velkaantuminen on kasvanut viimeisen 20 vuoden aikana rajusti. 4 Mrd -> 17,4 Mrd
 • Velkaantumista ovat kasvattaneet kuntien tehtävien lisääntyminen.
 • Sote- ja maakuntauudistus leikkaa kuntien tehtävät puoleen. Kuntien on nyt keskityttävä ydintehtäviin. Poistuvien tehtävien tilalle ei saa tulla uusia.
 • Kuntien on ostettava palvelut markkinoilta kilpailuttamalla aina kun mahdollista.
 • Julkisten hankintojen kokonaisarvo oli vuonna 2015 noin 24 miljardia.
 • Kilpailuneutraliteetin toteuduttava julkisten hankintojen kilpailuttamisessa.
 • Kuntien on varmistettava, että ostot kilpailutetaan sellaisissa osissa, että pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on aito mahdollisuus osallistua kilpailutukseen.
 • Monopoliasemassa toteutettujen palveluiden ylisuuret maksut ovat piiloverotusta.
 • Kunnallisten liikelaitosten ja yhtiöiden maksut on pidettävä kohtuullisina (esim. vesi, energia, jäte).
 • Piiloverotus ei saa olla tapa korjata kuntien kuralla olevaa taloutta.
 • Piiloverotus nostaa yritysten kustannuksia ja haittaa talouskasvua.
 • Kuntien omistajaohjauspolitiikan pitää perustua mahdollisimman laajaan avoimuuteen.
 • Kunnat muodostavat yhä monipolvisempia kuntakonserneja. Kuntakonsernien toiminnan on oltava läpinäkyvää.
 • Kuntayhtiöiden hallitusten kaikilla jäsenillä on oltava toimialan kannalta riittävä talouden, liiketoiminnan ja markkinan asiantuntemus.
 • Kunnille on asetettava verokatto sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä.
 • Kuntataloutta ei pidä korjata veroja korottamalla vaan rakenteita järkeistämällä ja kustannuksia leikkaamalla.
 • Sote- ja maakuntauudistus on toteuttava hallituksen linjausta noudattaen niin, että kokonaisveroaste ei nouse. Tavoitteena on oltava kunnallisveron lasku.
 • Kuntien on sitouduttava osaltaan siihen, että Suomessa olisi kansainvälisesti kilpailukykyinen kokonaisveroaste.

Paluu tulevaisuuteen – Kauppakamarien kuntavaaliohjelma

Kauppakamarien kunnallisvaalitavoitteet