Kaavoituksen ja rakentamisen lupen sujuvoittaminen takkuaa Vaikuttaminen

Kaavoituksen ja rakentamisen lupien sujuvoittaminen takkuaa

Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman tavoitteena on turhan sääntelyn purkaminen ja hallinnollisen taakan keventäminen. Ohjelma sisältää useita kirjauksia muun muassa lupa- ja valitusprosessien sujuvoittamiseen, asuntotuotannon lisäämiseen ja vähittäiskaupan sijainnin ohjauksen keventämiseen liittyen.
Tiina Pasuri
FacebookTwitterLinkedIn

Hallitusohjelman toteuttamiseksi ympäristöministeriö asetti lokakuussa 2015 “kaavoituksen ja rakentamisen lupien sujuvoittaminen” -työryhmän, jossa kauppakamareita edusti maankäyttö- ja liikenneasioiden päällikkö Tiina Pasuri. Työryhmä sai työnsä päätökseen kesäkuussa ja maankäyttö- ja rakennuslain muuttamista koskeva hallituksen esitys lähti lausuntokierrokselle ennen juhannusta.

Työryhmän työhön kohdistui elinkeinoelämän taholta suuria odotuksia. Sen tavoitteeksi oli asetettu rakentamisen ja kaavoituksen päätösprosessien lyhentäminen ja sujuvoittaminen sekä muun muassa ELY-keskuksien roolin muuttaminen neuvoa-antavaksi ja niiden valitusoikeuden rajaaminen. Työryhmän muutosehdotukset jäivät kuitenkin osittain varsin vaatimattomiksi.

Erityisesti Helsingin seutu olisi kaivannut selkeää, rakentamista edistävää ja kaavoitus- ja lupabyrokratiaa vähentävää sääntelyn purkamista. Sääntelyn keventäminen toteutuu lähinnä vain kaupan sijainnin ohjauksessa. Kauppakamareiden edustaja jätti työryhmän raporttiin eriävän mielipiteen.

Selkeimmin hallitusohjelman kirjauksia on toteutettu kaupan sijainnin ohjauksen osalta. Vähittäiskaupan suuryksikkörajan tuplaaminen 4 000 neliömetriin, enimmäismitoitusvaatimuksen rajaaminen keskustatoimintojen alueiden ulkopuolelle ja kaupan laatuluokituksesta luopuminen kaavoituksessa ovat omiaan lisäämään kaupan kilpailua ja palvelujen kehittämisen edellytyksiä.

Maankäyttö- ja rakennuslain muuttamista koskevaan hallituksen esitykseen ja työryhmän aineistoihin voi tutustua ympäristöministeriön nettisivuilla »