Helsingin seudulla, joukkoliikenne kasvaa, lento- ja laivamatkustus, osaavan työvoiman saatavuuteen, tuotannon ja työllisyyden kehitystä, raideliikenneinvestointien, vahva talouskehitys Ajankohtaista, Vaikuttaminen, Yritykset

Helsingin seudun talous ja liikennemäärät vahvassa kasvussa

Helsingin seudun väestön ja työllisten määrä kasvaa, mutta tuotannon kasvua hillitsee ammattityövoiman puute. Vahva talouskehitys yhdessä isojen raideliikenneinvestointien kanssa on kasvattanut erityisesti joukkoliikenteen suosiota. Lento- ja laivamatkustajien määrä ylsi viime vuonna kaikkien aikojen ennätykseen.
Essi Lindqvist
FacebookTwitterLinkedIn

Yritysten talousnäkymät ovat lähes kaikilla toimialoilla edelleen myönteiset, mutta suhdannehuippu on tältä erää ohitettu, selviää Helsingin seudun kauppakamarin Toimialakatsaus 3|2018 -julkaisusta.

– Nyt on tärkeä panostaa osaavan työvoiman saatavuuteen etsimällä keinoja kohtaanto-ongelmaan ja kannustamalla yrityksiä tulevaisuuden kasvua tuovien investointien lisäämiseen, muistuttaa johtaja Markku Lahtinen Helsingin seudun kauppakamarista.

Joukkoliikenne kasvaa autoliikennettä nopeammin

Liikenteen määrä on Helsingin seudulla sidoksissa talouden kehitykseen. Erityisesti autoliikenne seuraa tuotannon ja työllisyyden kehitystä. Talouden käännyttyä nousuun vuonna 2015 alueen autoliikenteen kasvu kiihtyi.

Joukkoliikenteen matkustajamäärät kasvoivat Helsingin seudulla vahvasti taantumavuosinakin, vuodesta 2015 lähtien kasvu on kiihtynyt entisestään. Kymmenen vuoden jaksolla 2007–2017 joukkoliikenne on kasvanut kaksi prosenttia.

Tänä vuonna tammi-heinäkuussa joukkoliikenne hypähti peräti 4,2 prosentin kasvuun verrattuna vastaavaan ajanjaksoon viime vuonna. Kasvusta saa kiittää erityisesti merkittävien raideliikenneinvestointien Kehäradan ja länsimetron valmistumista.

– Liikenteen sujuvuuden näkökulmasta on hyvä, että joukkoliikenteen suosio kasvaa vahvemmin kuin henkilöautoliikenteen. Liikenteen kasvu pitääkin ohjata ensisijaisesti joukkoliikenteeseen, Lahtinen sanoo.

Lento- ja laivamatkustus rikkoivat ennätykset

Viime vuonna sekä lentomatkustajien että laivamatkustajien määrät nousivat ennätykseen.

– Matkailun lisääntyminen on Helsingin seudun kannalta erittäin myönteistä. Matkailijamäärän lisääntyminen edellyttää lentoaseman ja satamien saavutettavuuden varmistamista. Erityisesti Länsisatamassa vaaditaan konkreettisia toimenpiteitä Jätkäsaaren liikenteen sujuvoittamiseksi, johtaja Markku Lahtinen muistuttaa.

Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta kulki 18,9 miljoonaa matkustajaa. Tämän vuoden alkupuolella tammi-heinäkuussa Helsinki-Vantaan matkustajamäärä kasvoi 12 prosenttia.

Helsingin sataman reittiliikenteen matkustajamäärä ylsi viime vuonna 11,8 miljoonaan. Erityisesti on kasvanut Tallinnan laivamatkustajaliikenne; kymmenessä vuodessa yli 1,5-kertaiseksi. Tänä vuonna ylletään uuteen ennätykseen risteilymatkustajien määrässä, kun puolen miljoonan matkustajan määrä ylittyy.

Helsingin seudun kauppakamarin Toimialakatsaus 3/2018 tietolähteet

Liikennevirasto: tieliikenne valta- ja kantateillä

HSL: Joukkoliikenteen matkustajat HSL-alueella

Finnavia: Helsinki-Vantaan lentoaseman matkustajaliikenne

Helsingin Satama: Helsingin Sataman matkustajaliikenne