yhteiskuntavastuuta, yhteiskuntavastuusta, yhteiskuntavastuu, yhteiskunnan, Helsingin Diakonissalaitos Vaikuttaminen

Helsingin Diakonnissalaitoksen kyselytutkimus yritysten yhteiskuntavastuusta

Kyselytutkimus kartoittaa yhteiskuntavastuuta ja erityisesti eriarvoisuusteeman huomioimista suomalaisissa yrityksissä.
FacebookTwitterLinkedIn

 

Kysely on anonyymi ja siihen vastaaminen kestää noin 15 minuuttia.

Selvitys on osa YK:n Agenda2030 -kokonaisuutta, joka haastaa yhteiskunnan eri toimijat yhteistyöhön edistämään kestävää kehitystä.

Yrityksillä on merkittävä rooli yhteiskunnan hyvinvoinnin luomisessa.

 

Linkki kyselyyn »

 

Arvostamme jokaista saamaamme vastausta!

Helsingin Diakonnissalaitoksen kyselytutkimus yritysten yhteiskuntavastuusta 1

Helsingin Diakonissalaitos/yhteiskuntavastuu

Lisätietoja: Helsingin Diakonnissalaitoksen projektipäällikkö Pirjo Sääksilahti,

p. +358 50 578 1304, pirjo.saaskilahti@hdl.fi

Helsingin Diakonnissalaitoksen kyselytutkimus yritysten yhteiskuntavastuusta 2