Neuvontapalvelut
Opintovapaan siirtäminen

Työnantajalla ei ole mahdollisuutta kieltää opintovapaata. Työnantaja voi siirtää opintovapaata,...

oma pääoma, vaihto-omaisuus, yrityksen varallisuuden, myyntisaamisia ja lainasaamisia, rahoitusomaisuuttasi, tase

Pääomavastikkeita ovat korjaus- ja rahoitusvastikkeet. Näitä vastiketuloja käytetään lainojen pääoman...

indemnity, vahingonkorvauksen, kauppalain, vastuutaho, kolmannen osapuolen, korvausvaatimuksiin, indeminity-ehto ehto

Julkisen hankintaprosessin aikana syntyneet asiakirjat kiinnostavat niin tarjouskilpailuun osallistuneita kuin...

lopettamisilmoitus, toiminimen toiminta, yksityisotot arvonlisäverotuksessa,

Toiminta loppuu kun elinkeinonharjoittaminen lopetetaan ja koko varallisuus myydään tai...

compliance, yritysten kansainvälistyminen

Suomeksi compliance voitaisiin määritellä ”lakien, sääntöjen ja määräysten noudattamiseksi”.

marko silen, johtaja, neuvontapalvelut, helsingin seudun kauppakamari, rahanpesu, lakimuutos, eduskunta

Uusi rahanpesulaki (laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä) on eduskunnan...

Osakeyhtiön purkaminen selvitystilan kautta

Osakkeenomistaja käyttää päätösvaltaansa yhtiökokouksessa, joten osakkeenomistajan vaikutusmahdollisuudet osakeyhtiön toimintaan ovat...

arvolisävero, vähentäminen, Jukka Koivumäki, vero, veroasiantuntija, kauppakamari

Korkeimmalta hallinto-oikeudelta on tullut muutama päätös liittyen arvonlisäverotuksen vähennysoikeuteen. Päätöksissä...

yritysturvallisuus, neuvontapalvelut,

Huijauslaskujen määrä lisääntyy yleensä kesälomien aikaan, jolloin yrityksissä on vähemmän...