Hyvinvointiyhteiskunnan rakentajat Pääkirjoitus

Valon kajoa

Pian päättyvän vuoden aikana Helsingin seutu on ottanut taas paikkansa maan talouden veturina. Juuri ilmestyneen Helsingin seudun kauppakamarin toimialakatsauksen mukaan tuotannon kasvu on vuoden 2016 aikana ollut kolmen prosentin luokkaa. Se on selvästi enemmän kuin koko maan kehitys, vaikka kasvuun on päästy vihdoin valtakunnassakin kiinni.
Heikki J. Perälä, toimitusjohtaja
FacebookTwitterLinkedIn

Talouden kasvu on Helsingin seudulla nyt kohtuullisen hyvällä pohjalla. Erityisen ilahduttavaa on, että teollisuustuotannon pitkään jatkunut alamäki on nyt päättynyt ja kääntynyt uuteen kasvuun. Teollisuustuotannon supistuminen on ollut Helsingin seudulla koko maata nopeampaa, joten kehityksen kääntyminen parantaa tuotantorakenteen tasapainoa ja siten seudun suhdannekestävyyttä.

Nyt näyttää siltä, että talouskasvun painopiste on siirtymässä ensi vuonna kotimaisesta kysynnästä viennin vetoon. Tähän luovat mahdollisuuksia kilpailukykysopimuksen mukaiset maltilliset palkkaratkaisut, euron halpeneminen ja useissa vientimaissa edelleen jatkuvat elvytystoimet.

Kotimaisen kysynnän kehitys on lähiaikoina todennäköisesti viennin vetoa vaimeampaa. Helsingin seudulla kysyntää ylläpitävätkuitenkin vahvana jatkuva väestökehitys ja työllisyyden parantuminen. Väestö kasvaa tänäkin vuonna seudulla noin 19 000 hengellä, mikä luo uutta kysyntää markkinoille. Työpaikkojen määrän kasvu lisää puolestaan kuluttajien luottamusta talouden kehitykseen.

Helsingin seudulla on viime vuosina koettu melkoinen talouden rakennemuutos. Kasvun kärjessä ovat olleet usean vuoden aikana liike-elämän palvelut, informaatio- ja viestintäala sekä rakentaminen. Liike-elämän palveluista on tullut seudun suurin toimiala, joka työllistää jo 120 000 henkeä. Myös informaatio- ja viestintäalan työpaikkojen määrä on kasvanut viime vuosina nopeasti. Rakentamisen kehitystä tukee vahva väestönkasvu ja asuntotuotannon voimistuminen. Myös seudun suuret infrahankkeet ja uusien kaupunkikeskusten toteuttaminen lisäävät rakentamisen volyymia.

Kauppa on volyymiltaan ja henkilöstöltään erittäin suuri toimiala Helsingin seudulla. Kaupan liikevaihto on viime vuosina supistunut, mutta kehitys näyttää nyt tasaantuneen. Kaupan alalla on toteutettu suuria yritysjärjestelyjä, joiden vaikutukset alkavat nyt näkyä tuottavuuden kasvuna.

Vuosi 2016 päättyy positiivisemman suhdannekehityksen oloissa kuin vuosi alkoi. Yrityksille tämä antaa uusia mahdollisuuksia suunnitella omaa toimintaansa ja miettiä investointien ajoitusta. Vaikkei kasvun vauhti vielä olekaan muodostunut mitenkään huimaavaksi, on positiivisia aikoja kohti miellyttävämpää kulkea kuin suunnitella sopeutustoimia supistuvaan kysyntään.

Taivaanrannalla on nyt valon kajoa.