Hyvinvointiyhteiskunnan rakentajat Pääkirjoitus

Uusi osaaminen käyttöön

Työelämään tulevien sukupolvien johtamisesta kohistaan paljon. Z-sukupolven väitetään haastavan yritysten johtamisen ja muuttavan työpaikkojen kulttuurin.

Heikki J. Perälä, toimitusjohtaja
FacebookTwitterLinkedIn

Juuri työelämään tulleet etsivät työelämästä sisältöä, vaativat vapautta, viestivät jatkuvasti ja avoimesti ja kammoksuvat hierarkioita – ainakin edellisiin sukupolviin verrattuina. Se, miltä asiat näyttävät, tuntuu olevan nuorille usein tärkeämpää kuin asioiden taustojen ja perusteiden tunteminen.

Uuden sukupolven odotukset eivät vaadi koko johtamisen myllertämistä. Strateginen näkemys, tehtävien tehokas organisointi ja oikeat rekrytoinnit muodostavat toiminnan perustan henkilöstön ikärakenteesta riippumatta. Sitouttamisen, motivoinnin ja päivittäisen henkilöjohtamisen merkitystä ei voi korostaa liiaksi. Palautteen välitön antaminen ja sen aktiivinen kerääminen on tärkeää, olipa kyse x-, z- tai y-sukupolvesta.

Oman kokemukseni mukaan monet tutkimuksissa esiin nousevat erot sukupolvien odotuksissa tasoittuvat kummasti iän ja kokemusten karttuessa. Vaikka tutkimuksissa usein todetaankin, etteivät kannustimet ole yhtä tärkeitä asioita nuorille kuin työpaikan ilmapiiri, nousee palkkaus merkittäväksi tekijäksi viimeistään siinä elämänvaiheessa, kun ansioilla pitäisi rahoittaa asunnon hankinta ja perheen perustaminen. Ainakaan minä en ole onnistunut tekemään yhtään työsopimusta pelkkiin ilmapiiritekijöihin vetoamalla.

Menestynyt yritys ottaa huomioon työnantajaa ja työyhteisöä koskevat muutokset.

Totta kuitenkin on, että odotukset työnantajaa ja työyhteisöä kohtaan muuttuvat ja menestyvän yrityksen on otettava nämä muutokset huomioon. Tässä työssä jo hankituista kokemuksista voi olla paljon apua. Kauppakamarin klubeissa onkin käyty monia mielenkiintoisia keskusteluja muutoksiin vastaamisesta.

Nuorilla on paljon osaamista, joka kannattaa ottaa yrityksissä aktiiviseen käyttöön. Some-ajassa koko elämänsä toimineiden vuorovaikutustaidot ovat aivan eri tasolla kuin vanhempien sukupolvien. Näistä taidoista voi olla yrityksille arvaamattoman suurta hyötyä.