Hyvinvointiyhteiskunnan rakentajat Pääkirjoitus

Urakehitystä tukemassa

Oikea tieto toimintaympäristön muutoksista on yritystoiminnan kehittämisen tärkein voimavara. Kaikki maailman tieto on nykyään miltei reaaliajassa kaikkien käytettävissä, mutta toiminnan fokusointi oikean ja relevantin tiedon lähteille vaatii johtamisen taitoa ja hyviä kumppaneita.
Heikki J. Perälä
FacebookTwitterLinkedIn

Kauppakamari haluaa olla yritysjohdon kumppanina oikean tiedon hankinnassa. Vaikuttamistyössä meille kertyy paljon tietoa muun muassa lainsäädännön ja viranomaistoiminnan tulevista muutoksista ja niiden asettamista haasteita yritystoiminnalle. Laajassa yritysten neuvontatyössä saamme puolestaan reaaliaikaisen käsityksen yritysten käytännön tarpeista.

Yhdistämällä nämä voimavarat ja tukemalla niitä omien asiantuntijoiden osaamisella kykenemme palvelemaan yrityksiä oikea-aikaisesti ja luotettavasti varsin monissa toimintaympäristön ja markkinoiden muutoksiin liittyvissä asioissa.

Luotettavan ja relevantin tiedon saanti ei ole ainoa kauppakamaritoiminnan tuoma etu yritysten kehittämiseen. Yhtä tärkeää on toimivien verkostojen tukeminen. Yritykset tarvitsevat toiminnassaan hyviä verkostoja niin sidosryhmiin kuin potentiaalisiin asiakkaisiin. Niiden lisäksi kauppakamari on rakentamassa keskinäiseen kokemusten vaihtoon perustuvia vertaisverkostoja, jotka auttavat yritysjohtoa ja avainhenkilöitä heidän oman työnsä kehittämisessä.

Yritysten toiminnan kehittämisen ohella verkostot tukevat avainhenkilöiden oman osaamisen kasvua ja urakehitystä. Tässäkin kauppakamari on hyvä kumppani kontaktipinnan laajentamisessa eri aloilla toimivien ja erikokoisten yritysten avainhenkilöihin. Kauppakamarin laajat koulutuspalvelut puolestaan tukevat suoraan ammattitaidon ylläpitoa ja kehittämistä.

Uudistamme parhaillaan kauppakamarin strategiaa ja aivan erityistä huomiota kohdistamme palveluiden kehittämiseen ja niiden asiakasarvon parantamiseen.

Helsingin seudun kauppakamarin kontaktipinta yrityksiin on varsin laaja. Kauppakamariin kuuluu 6900 yritystä ja organisaatiota. Kauppakamarin asiakkuushallintajärjestelmässä on tieto yritysten 84 960 avainhenkilöstä.

Laaja kontaktipinta ja aktiivinen vuorovaikutus avainhenkilöiden kanssa ovat aivan ylivoimainen resurssi kehittää palveluita tulevaisuudessakin.