Hyvinvointiyhteiskunnan rakentajat Pääkirjoitus

Teollisuus tutuksi

Nyt teollisuuden eteen on tehtävä kaikki voitava.
Heikki J. Perälä, toimitusjohtaja
FacebookTwitterLinkedIn

Suomen talous on ollut monia muita maita enemmän riippuvainen teollisuuden menestyksestä vientimarkkinoilla. Siksi teollisuuden kokemat rakenteelliset muutokset ja suhdannevaihtelut tuntuvat suomalaisten elintasossa nopeasti. Paperin kulutuksen vähentyminen ja viestintäteknologian käytön muutokset ovat viime vuosina supistaneet Suomen vientiä ja teollisuustuotantoa. Suhdanteiden heikentyminen Suomen päämarkkinoilla on samanaikaisesti vaikeuttanut tilannetta.

Maailmantalouden tilanteessa on kuitenkin jo selviä valon merkkejä.  Erityisesti Yhdysvaltojen talouden piristyminen heijastuu koko maailmantalouteen.  Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n ja Ifo-tutkimuslaitoksen tuoreen World Economic Surveyn mukaan Euroopassakin talouden uskotaan piristyvän tämän vuoden aikana.

Vahvistuvat suhdanneodotukset voimistavat aikanaan investointeja, mikä näkyy suomalaisen teollisuuden markkinoilla. Nyt onkin korkea aika varmistaa, että teollisuuden kilpailukyvyn eteen on tehty kaikki voitava. Markkinoiden kääntyessä kasvuun on kilpailukyvyn oltava kunnossa.

Suurin vastuu suomalaisen työn kilpailukyvystä kuuluu työmarkkinoille.  Palkkakehityksen pitämisestä kohtuullisena on kattavasti sovittu. Nyt odotellaan, päästäänkö työmarkkinaosapuolten välillä yhteiseen näkemykseen myös eläkerahoituksen tulevaisuudesta.

Maan hallitukseen kohdistuu suuria odotuksia, ennen muuta julkisen talouden kestävyysvajeen ratkaisemiseksi. Tämän kevään kehysriihessä hallituksella on käytännössä viimeinen mahdollisuus tehdä kilpailukykyyn vaikuttavia päätöksiä. Sen jälkeen päätöksiä voidaan odottaa vasta vaalien jälkeen muodostettavalta uudelta hallitukselta.

Myös metropolialueella ja kunnissa voidaan tehdä paljon käytännön ratkaisuja, joilla parannetaan teollisuusyritysten toimintamahdollisuuksia. Erityisesti kaavoituksessa ja liikenneratkaisuissa on tuotannollisille yrityksille varattava riittävät kasvun mahdollisuudet.

Kauppakamarissa teollisuuden toimintaedellytyksistä huolehtiminen on ollut viime vuosien keskeinen painopiste. Olemme perehdyttäneet seudun päätöksentekijöitä teollisuuden tilanteeseen ja tarpeisiin.  Teollisuus tutuksi -toiminnalle on nyt suuri tilaus.

Nyt teollisuuden eteen on tehtävä kaikki voitava.