Anni Vepsäläinen Helsingin seudun kauppakamarin puheenjohtajaksi Pääkirjoitus

Talouden vapauden vaaliminen on tärkeää tänäkin päivänä

Helsingin seudun kauppakamarin ensimmäinen puheenjohtaja, todellinen valtioneuvos August Ramsay määritteli kauppakamarimme tehtäväksi talouden vapauden vaalimisen. Se on tärkeä arvo tänäkin päivänä eikä sille ole liikaa muita puolustajia.
Matti Niemi
Pasi Murto
FacebookTwitterLinkedIn

Talouden vapauteen kuuluu myös vastuu yhteiskunnasta ja ympäristöstä. Yritystoiminnan vastuullisuuteen kohdistuu nykyään paljon odotuksia niin viranomaisten, asiakkaiden, sidosryhmien kuin sijoittajienkin taholta. Kauppakamari pyrkii vaikuttamaan vastuullisuuden kehitykseen elinkeinoelämän omilla toimilla niin, ettei kaikista asioista tarvita uutta lainsäädäntöä ja viranomaissääntelyä. Samalla kauppakamari antaa jäsenyrityksilleen eväitä niin, että kestävän kehityksen, yrityksen hyvän hallinnon ja yritysturvallisuuden odotuksiin vastaaminen voidaan kääntää kilpailueduiksi.

Kauppakamarimme lähtee toiselle sadalle toimintavuodelleen vahvempana kuin koskaan.

Jäsenmäärältään Helsingin seudun kauppakamari on Pohjoismaiden suurin. Sadan ensimmäisen toimintavuoden aikana kauppakamarimme on rakentanut hyvän verkoston niin yritysten välille kuin yritysten ja viranomaistenkin kesken. Myös kauppakamarimme palvelutoimintaa on viime vuosikymmeninä kyetty merkittävästi laajentamaan.

Sadan vuoden historiasta huolimatta katseet on kauppakamarissamme suunnattu tiukasti eteenpäin. Teemme työtä sen puolesta, että Helsingin seutu tarjoaisi jatkossakin yrityksille erinomaiset mahdollisuudet menestyä. Tämä tarkoittaa aktiivista vaikuttamista hyvän yritysturvallisuuden, nykyaikaisen säädösympäristön ja ennakoitavan viranomaistoiminnan puolesta. Samalla se tarkoittaa elinkeinoelämän näkemysten esiin tuomista seudun maankäytössä ja liikenteen kehittämisessä. Näihin kauppakamari panostaa voimakkaasti.

Kaikkein tärkeintä yritystoiminnan menestyksen kannalta on  huolehtia osaamisen kehityksestä.

Suomalaisen tutkimuksen kansainvälisestikin verrattuna korkeasta tasosta on pidettävä tarkoin huolta. Samalla meidän on turvattava työvoiman saatavuus tulevaisuudessakin, vaikka maan omat nuorisoikäluokat pienenevät. Helsingin seudulla tämä merkitsee työperäisen maahanmuuton esteiden purkamista ja aktiivista koulutuksen kehittämistä. Nämä tehtävät on hoidettava tiiviissä vuorovaikutuksessa yritysten kanssa.

Helsingin seudun kauppakamari haluaa konkreettisesti tukea liiketalouden osaamisen ja kaupallisen koulutuksen kehittämistä Helsingin seudulla. Kauppakamarimme on päättänyt miljoonan euron lahjoituksesta Haaga-Helia ammattikorkeakoulun ja Suomen Liikemiesten kauppaopiston Yritystä Uralle! -hankkeeseen. Hankkeen tavoitteina on lisätä ammatillisen perus- ja korkeakoulutuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta, sytyttää ja innostaa opiskelijoita yrittäjyyteen ja uuden liiketoiminnan luomiseen yrittäjyystaitoja kehittämällä, edesauttaa ulkomaalaistaustaisten opiskelijoiden integroitumista suomalaiseen yrityselämään sekä vakiinnuttaa polku toisen asteen ammatillisista opinnoista korkeakoulutukseen.

Miljoona euroa ei ole suuri lisä koko koulutussektorin yhteenlaskettuihin vuosibudjetteihin, mutta oikein käytettynä sen avulla voidaan päästä merkittävästi eteenpäin kaupallisen koulutuksen kehittämisessä. Tällä tavoin elinkeinoelämä osoittaa omaa vastuutaan osaamisen kehittämisestä ja koulutuksen tulevaisuudesta. Lopullinen hyöty koituu yritystoiminnan hyväksi.

Pääkirjoitus on Helsingin seudun kauppakamarin puheenjohtajan, kauppaneuvos Matti Niemen puhe kauppakamaritoiminnan 100-vuotisjuhlaseminaarissa.