Hyvinvointiyhteiskunnan rakentajat Pääkirjoitus

Rytminmuutoksen aika

Suomen 19 kauppakamaria ja Keskuskauppakamari ovat julkistaneet omat tavoitteensa, joita ajamme eduskuntavaalien jälkeen muodostettavan seuraavan hallituksen ohjelmaan.
Heikki J. Perälä, toimitusjohtaja
FacebookTwitterLinkedIn

Suomen 19 kauppakamaria ja Keskuskauppakamari ovat julkistaneet omat tavoitteensa, joita ajamme eduskuntavaalien jälkeen muodostettavan seuraavan hallituksen ohjelmaan. Keskitymme kuuteen asiakokonaisuuteen, jotka ovat yritysten kannalta erityisen tärkeitä.

Kauppakamarien tärkein tavoite on julkisten menojen alentaminen 50 prosenttiin kansantuotteesta.  Tavoite on erittäin haastava, koska tänä vuonna luku on jo 58 prosenttia. Tavoitteeseen pääseminen vaatii kolmea asiaa: yksityisen sektorin kasvua, tuottavuuden parantamista erityisesti julkisissa palveluissa sekä tiukkaa kulukuria julkisissa menoissa. Seuraavan hallituksen on otettava tämä haaste tosissaan.

Kauppakamarit vaativat myös veroasteen kääntämistä selvään laskuun. Veropolitiikan tulee olla kasvua ja työllisyyttä tukevaa, jotta veropohja laajenee. Kasvun kannalta erityisen haitallisia veroja ovat työn ja yrittämisen verot sekä transaktioverot. Viime vuosien tempoilevasta veropolitiikasta on päästävä johdonmukaiseen, usean vuoden aikana toteutettaviin verokantojen alennuksiin.

Hallitusohjelmassa on sitouduttava myös yritysten hallinnollisen taakan keventämiseen sekä kaavoitus-, lupa- ja valitusprosessien nopeuttamiseen. Yhden luukun periaate on toteutettava. Yritysten voimavaroja kuluu nyt aivan liikaa byrokratian vaatimusten selvittämiseen.

Liikenteen infrastruktuuri on saatava parempaan kuntoon ilman, että valtion tarvitsee ottaa lisää velkaa. Tämä on mahdollista, kun nykyisen infran käyttöön sitoutunut pääoma pannaan kiertämään nopeammin. Liikennepolitiikan tulee perustua selkeisiin palvelukriteereihin ja pitkäjänteiseen päätöksentekoon.

Suomen energiaomavaraisuutta ja -huoltovarmuutta on parannettava ja kotimaisia energiamuotoja tulee hyödyntää aiempaa enemmän. Tukipolitiikasta on siirryttävä kohti markkinaehtoista energiapolitiikkaa.

Ammatillista koulutusta ja ammattikorkeakoulutusta on uudistettava lähtökohtina työelämän osaamistarpeisiin vastaaminen ja koulutuksen läpäisyasteen parantaminen. Ulkomaisen työvoiman kiinnittämistä suomalaiseen työelämään on vahvistettava. Tämä on erityisen tärkeää metropolialueen yrityksille.

Yhteisillä tavoitteilla kauppakamarit suuntaavat keskustelua talouden kehityksen kannalta avainkysymyksiin. Nyt on rytminmuutoksen aika.

Julkiset menot ja veroaste käännettävä alas