Helsingin seudun kauppakamari, kauppakamari, strategia, missio, visio,
Pääkirjoitus

Parempia palveluita uudella strategialla

Helsingin seudun kauppakamarin hallitus on päättänyt kauppakamarin uudesta strategiasta. Olemme kartoittaneet yritysten toimintaympäristön megatrendejä ja arvioineet niiden vaikutuksia jäsenyrityksille, Helsingin seudulle ja kauppakamarille. Tämän analyysin pohjalta olemme asettaneet painopisteet kauppakamarin vaikuttamistyön tuloksellisuuden varmistamiseksi, palvelutoiminnan kehittämiseksi ja verkostoimispalveluiden parantamiseksi.
Heikki J. Perälä, toimitusjohtaja
FacebookTwitterLinkedIn

Kauppakamarin missio on vahvistaa yritysten menestystä Helsingin seudulla. Missio on vaativa ja sen toteuttaminen edellyttää tarkkaa toiminnan fokusointia ja voimavarojen priorisointia. Tehtävä on sekä haastava että palkitseva: jos yritysten menestystä pystytään vahvistamaan, parannetaan suoraan puolentoista miljoonan suomalaisen elintasoa ja myös yhteiskunnan palvelutoiminnan edellytyksiä.

Haasteet ovat kuitenkin suuria. Kansainvälisen talouden kehitys on hyvin epävarmaa ja käänteet nopeita. Globalisaation ja integraation syveneminen ei ole mitenkään varmaa –  pikemminkin nousussa ovat nationalismi ja protektionismi. Suhdannekäänteet leviävät maailmanlaajuisiksi muutamassa tunnissa. Suomen kilpailukyky kaipaa kipeästi kohennusta, olemme kymmenen vuoden taantuman ajan menettäneet monia kilpailuetujamme.

Helsingin seudun kasvunäkymät ovat kuitenkin kohtuullisen hyvät: nopea väestönkasvu lisää yritystoiminnan mahdollisuuksia, mutta haastaa poliittisen päätöksenteon muun muassa maankäytön, infrastruktuurin ja koulutuksen kehittämiseksi sekä maahanmuuton onnistumiseksi.

Yrityksissä ehdottomasti suurimpana muutoksia aiheuttavana ilmiönä nähdään nyt digitalisaatio.

Tämä kävi hyvin selvästi ilmi, kun teimme strategiatyön taustaksi kyselyn kauppakamarin luottamustehtävissä toimiville yritysjohtajille. Uuden teknologian käyttöön ottaminen muuttaa kokonaisia toimialoja, haastaa totuttuja menettelytapoja ja luo mahdollisuuksia aivan uudenlaiseen yritystoimintaan.

Julkisten palveluiden tehostamiselle digitalisaatio avaa aivan uudenlaisia näkymiä, joita Helsingin seudulla pitää toteuttaa etulinjassa. Myös kauppakamarin palveluita on osattava kehittää asiakkaiden tarpeiden mukaisesti niin, että jäsenyritykset ja asiakkaat saavat panostukselleen parhaan mahdollisen vastineen.

Yritysvastuun merkitys kasvaa koko ajan.

Vastuullisuuden vaatimuksia lisäävät niin omistajat, rahoittajat, asiakkaat, kuluttajat kuin viranomaisetkin. Vastuullisuutta koskevien uusiin vaatimuksiin vaikuttaminen ja yritysten valmentaminen niihin vastaamiseen ovat kauppakamarille entistä tärkeämpiä tehtäviä. Erityisesti keskitymme kestävän kehityksen kääntämiseen kilpailueduksi, yritysturvallisuuden parantamiseen ja yritysten hallinnollisen taakan vähentämiseen.

Monissa järjestöissä strategian laatimiseen käytetään niin paljon aikaa sekä henkisiä ja aineellisia voimavaroja, ettei niitä riitä enää implementointiin. Kauppakamarissa olemme ajatelleet asian toisin: kehittämisen suunta on tältä erää kartoitettu ja nyt keskitytään täysillä voimilla kehitystyöhön. Tällä tavoin pyrimme varmistamaan, että kauppakamarin toiminta ja palvelut vastaavat jäsenyritysten tarpeita tulevaisuudessakin.