Chamber Link Helsinki -hankkeessa, StartUp Spirit, startupeja, EntryPoint-mentorointiohjelma, kauppakamarin palveluita Pääkirjoitus

Oppia startupeilta

Startup-yrityksillä on paljon annettavaa koko elinkeinoelämälle. Ne tuovat yrityselämään uutta dynamiikkaa ja luovat uusia toimintatapoja, jotka tähtäävät vahvaan kasvuun laajoilla markkinoilla. Ei olekaan ihme, että monet vakiintuneet yritykset ovat käynnistäneet omia yhteistyöohjelmiaan, joilla pyritään startupien dynamiikan levittä­miseen laajemminkin yrityskulttuuriin.
Heikki J. Perälä
FacebookTwitterLinkedIn

Onnistunut yhteistyö vakiintuneiden yritysten kanssa tuo startupien käyttöön paljon sellaista tietoa ja osaamista, jonka hankkimiseen muutoin kuluisi useita vuosia. Etenkin pääomien kartuttamisessa, uusille markkinoille lähdettäessä ja yritysostoja tai kumppanuuksia harkittaessa kokemuksesta on etua.

Olemme muutaman vuoden ajan pyrkineet aktivoimaan startupeja ja vakiintuneita yrityksiä yhteistyöhön ja antamaan sille esimerkkejä onnistuneista toimintatavoista. Olemme järjestäneet muun muassa kolme StartUp Spirit -tapahtumaa, joissa suuret yritykset ja startupit ovat esitelleet hyviä konseptejaan. Nyt olemme käynnistämässä uusia toimenpiteitä, joilla yhteistyön etuja ja malleja tuodaan myös pienten ja keskisuurten yritysten käyttöön.

Syksyn ja talven aikana pilotoimme uusia tilaisuuksia kiinnostuneiden osapuolten yhteistyön käynnistämiseksi.Tarkoituksenamme on tarjota myöhemmin konkreettisia palveluita, toiminta­malleja ja sopimuspohjia yhteistyön syventä­miseksi. Kauppa­kamarin kumppanina Chamber Link Helsinki -hankkeessa on alalla kokenut Entrepreneurship Exchange – EEX Oy. Yhteistyötä tehdään kaikkien seudun startuptoimijoiden kanssa.

Chamber Link Helsinki -hankkeessa tehdään yhteistyötä kaikkien seudun startup-toimijoiden kanssa.

Kauppakamari tukee startupien toimintaa myös muilla palveluilla. Espoon kaupungin kanssa järjestämme startupeille ja kasvaville yrityksille suunnatun EntryPoint-mentorointiohjelman, jossa yrityksille haetaan kumppaneiksi kansainvälisiä tutkinto-opiskelijoita ja Suomessa jo toimivia kansainvälisiä osaajia. Haku ohjelmaan on parhaillaan käynnissä.

Myös kauppakamarin palveluita suunnataan startupien käyttöön. Voimakkaasti kasvaville yrityksille on hyötyä esimerkiksi kauppakamarin laki-, vero- ja sopimus­asioiden neuvonnasta sekä Enterprise Europe Network ja Finncham-verkostojen kansainvälistymis­palveluista. Niiden avulla pääsee no­pe­asti oikean tiedon ja hyvien kontaktien äärelle.


Lue myös:

Rami Karhu pisti pystyyn sisäisen startupin Eilakaislalla

Rami Karhu pisti pystyyn sisäisen startupin Eilakaislalla