Hyvinvointiyhteiskunnan rakentajat Pääkirjoitus

Naiset nousevat

Eduskuntavaalien lähestyessä keskustelu naisten asemasta yritysjohdossa saa uutta vauhtia. Moni poliitikko haluaa heristellä sormeaan yrityksille naisten syrjimisestä yritysjohdossa. On helppo kerätä kannatusta löyhillä puheilla yritysten laittamisesta järjestykseen ja luoda mielikuvaa, ettei asiaa yritysjohdoissa ymmärretä ilman lainsäätäjän apua.
Heikki J. Perälä, toimitusjohtaja
FacebookTwitterLinkedIn

Totuus on kuitenkin aivan toisenlainen. Naisten määrä yritysjohdossa on selvässä kasvussa. Pörssiyhtiöiden johtoryhmien nimityksistä 39 prosenttia on tänä vuonna mennyt naisille. Enää naiset eivät nouse pelkästään esikuntatehtäviin vaan yhä useammin myös liiketoimintavastuuseen. Erityisen selvästi tämä näkyy nuorten naisjohtajien joukossa. Tiedot selviävät Keskuskauppakamarin tuoreesta naisjohtajaselvityksestä Naiset ottavat vastuuta johtoryhmissä.

Pörssiyhtiöiden naisjäsenten osuudessa Suomi on EU-maiden huipputasoa. Parannettavaa toki on, sillä naisten osuus hallituspaikoista on 23 prosenttia. Tilanne paranee, kun naisia saadaan enemmän yritysten liiketoimintajohtoon. Erityisesti vaikeina aikoina hallituksissa tarvitaan monipuolista liiketoimintaosaamista. Omistajat valitsevat hallitukset viemään yritystä eteenpäin ja pitämään huolta sen menestyksestä. Tehtävät ovat vaativia eikä niiden täyttämistä pidä vaikeuttaa millään ulkopuolisilla kiintiövaatimuksilla.

Ilman kiintiöitäkin yrityksissä kannattaa kiinnittää huomiota naisten osuuteen johdossa ja hallituksessa. On yritysten oman edun mukaista, että johtoon nousevat parhaat saatavilla olevat kyvyt eivätkä mitkään lasikatot sitä rajoita. Vaikkei uskoisikaan naisjohtamisen poikkeavan periaatteiltaan mitenkään miesjohtamisesta, on naisten joukossa paljon osaamista, jota ei osata aina yrityksissä käyttää.

Turhan sääntelyn ja uusien pakkopaitojen välttämiseksi yritysten kannattaa kiinnittää huomiota asiaan itse eikä odottaa tarpeetonta lainsäädäntöä asiasta. On myös tärkeää, että elinkeinoelämä osallistuu asiasta käytävään keskusteluun. Keskuskauppakamari tekee arvokasta työtä, kun se selvittää asioiden todellisen laidan.

Kokeneet rekrytointikonsultit ovat suositelleet uraansa suunnitteleville naisille entistä tiiviimpää verkottumista – eikä vain keskenään vaan erityisesti yritysjohdossa toimivien miesten kanssa. Juuri tähän toiminta kauppakamarissa on aivan omiaan!

Naisten osaamista ei aina osata käyttää yrityksissä.