Hyvinvointiyhteiskunnan rakentajat Pääkirjoitus

Liikenneinvestoinnit tuoton mukaan

Liikenteen sujuvuus on tärkeimpiä yritysten sijaintipaikkapäätöksiin vaikuttavia tekijöitä. Logistiikan toimivuus ja kustannustaso vaikuttavat suoraan kansalliseen kilpailukykyyn.
Heikki J. Perälä, toimitusjohtaja
FacebookTwitterLinkedIn

Viime vuosina yhteyksiä maailman markkinoille on kehitetty määrätietoisesti. Helsinki-Vantaan lentoaseman kehittäminen ja sen suorien yhteyksien lisääminen vaikuttavat suoraan yritysten toimintaan. Myös Helsingin sataman palveluiden kehittäminen ja yhteyksien parantaminen näkyvät yrityksissä välittömästi. Myös yhteydet Venäjälle ovat parantuneet, vaikka suurimmat haasteet ovatkin rajan toisella puolella.

Metropolialueen sisäiset raideyhteydet paranevat kahden vuoden kuluessa tuntuvasti, kun Kehärata ja länsimetro otetaan käyttöön. Niiden jälkeenkin kehitettävää on nykyisten ratojen palvelukyvyssä, esimerkiksi Keski-Espoon yhteyksissä.  Painopiste on kuitenkin siirrettävä seudun poikittaisten tieyhteyksien parantamiseen, sillä juuri siellä liikenteen kasvu on suurinta.

Helsingin käynnissä olevassa yleiskaavatyössä pyritään asukasmäärän tuntuvaan lisäämiseen. On pään panemista pensaaseen, ellei samalla haeta ratkaisuja kasvavan liikenteen suuntaamiseen. Keskustatunneli on välttämätön ratkaisu sekä seudun poikittaisen liikennekuorman suuntaamiseen että kantakaupungin kehittämiseen. Sen lisäksi Hakamäentietä on kehitettävä Pasilanväyläksi, Kehä I:n välityskykyä parannettava ja valmistauduttava Kehä II:n jatkamiseen sekä Kehä IV:n rakentamiseen. Vaikka liikennekäyttäytyminen muuttuu kaupunkirakenteen tiivistyessä, ei kumipyöräliikenteen tarve seudulla suinkaan vähene.

Liikenneinfran kehittäminen on tulevina vuosina hyvin haasteellista, sillä valtion pelimerkit ovat vähenemässä. Siksi investoinnit on suunnattava sinne, missä ne tuottavat eniten kansantalouden kasvua. Suomen kauppakamarit pyrkivät vahvistamaan liikenneinvestointien vaikutusten arviointia. Kauppakamarit valmistelevat parhaillaan elinkeinoelämän yhteistä näkemystä liikenteen kehittämiseksi seuraavalla vaalikaudella.

Helsingin seudun kauppakamari tekee lujasti töitä myös metropolialueen liikenneverkon kehittämiseksi. Se palvelee suoraan yritystoimintaa. Kassakoneet kun eivät laula eivätkä liikevaihdot kehity, jos tavarat, asiakkaat ja henkilökunta seisovat ruuhkassa.