Heikki J. Perälä,työllisyyden, työllisyysasteen, työllisyystavoitelaskurin, työllisyystavote.fi, päätöksiä, päätöksiin Pääkirjoitus

Kunnat kasvua kannustamaan

Juuri valittujen kunnanvaltuutettujen tehtävät muuttuvat vaalikauden kuluessa rajusti. Sosiaali- ja terveydenhuolto siirtyy maakuntien vastuulle vuoden 2019 alusta. Yli puolet nykyisistä kuntien tehtävistä ja voimavaroista siirtyy maakuntiin. Jatkossa kuntien tärkeimpiä tehtäviä on huolehtia koulutuksesta, maankäytöstä ja liikenne­ratkaisuista – siis yritysten kannalta tärkeistä kasvun edellytyksistä.
Heikki J. Perälä
FacebookTwitterLinkedIn

Kasvuun kannustaminen onkin otettava uusien kuntien perustehtäväksi. Tähän saakka kunnissa ovat kasvaneet lähinnä menotalous ja velan määrä, mutta nyt katseet on siirrettävä elinvoiman vahvistamiseen. Se vaatii aivan uutta asennoitumista kuntien päättäjiltä.

Aivan ydinasia on, että muutos toteu­tetaan kunnissa niin, etteivät julkiset ­menot kasva enää eurollakaan. Kun yli puolet tehtävistä siirtyy kunnilta pois, on jäljelle jäävistä pystyttävä huolehtimaan merkittävästi nykyistä tehokkaammin. Entistä laajempi yritysyhteistyö ja ostopalveluiden käyttö antaa tähän hyvät mahdollisuudet.

Koulutuksesta ja yritysten tulevan työvoiman tarjonnasta huolehtiminen on lähivuosina erittäin tärkeää. Ammatillisen koulutuksen uudistaminen antaa paljon mahdollisuuksia yritysyhteistyön kehittämiseen. Sekä yritysten työvoiman saannin että sosiaalisen segregaation kannalta on erittäin tärkeää huolehtia myös maahanmuuttajien työperäisestä kotouttamisesta.

Maankäytön ja liikenteen ratkaisuilla kunnat luovat kasvulle fyysiset puitteet. Ne eivät saa olla rajoittavia vaan mahdollistavia niin, että erilaisia yritysten kasvunäkymiä voidaan myös käytännössä toteuttaa. Helsingin seudulla huomio kiinnittyy erityisesti seudun liikenneratkaisuihin. Niiden täytyy tukea yritysten kasvua mahdollistamalla niin asiakkaiden, työvoiman kuin tavaroidenkin mahdollisimman sujuva kuljettaminen.

Sote-uudistus on kuntien kehittämiselle suuri mahdollisuus. Kunnat voivat sen jälkeen keskittyä kasvun edellytyksistä huolehtimiseen.

Uusien valtuutettujen on syytä pitää katseet suunnattuina tiukasti eteenpäin.

Lue tuore Kauppakamari 1/2017 -lehti!