Hyvinvointiyhteiskunnan rakentajat Pääkirjoitus

Kasvua kannustamaan

Uudellamaalla toimii 91 000 yritystä. Niistä kuitenkin vain 343 täyttää kasvuyrityksen kriteerit.
Heikki J. Perälä, toimitusjohtaja
FacebookTwitterLinkedIn

Uudellamaalla toimii 91 000 yritystä. Niistä kuitenkin vain 343 täyttää kasvuyrityksen kriteerit.

Määrä on puistattavan alhainen, vaikka OECD:n määritelmä kasvuyritykselle onkin vaativa. Sen mukaan yrityksen vuosittaisen kasvun on ylitettävä 20 prosenttia kolmen vuoden ajan ja yrityksen on työllistettävä vähintään kymmenen työntekijää.

Kasvun kannustamisessa on paljon tehtävää. Maan uusi hallitus on ottanut visiossaan kasvun vahvistamisen keskeiseksi lähtökohdakseen. Yrittämisestä, omistamisesta ja investoimisesta halutaan tehdä nykyistä kannustavampaa.

Tämä on hyvä lähtökohta kaikelle poliittiselle päätöksenteolle. Hallitusohjelman toteutussuunnitelmista nähdään pian, otetaanko kasvun kannustaminen myös toimenpiteiden valmistelussa vakavasti huomioon.

Myös alueellisessa päätöksenteossa yritysten kasvun edellytysten turvaaminen on nostettava tärkeäksi lähtökohdaksi. Maankäytön kehittämisessä kasvun mahdollistaminen näkyy nykyistä tavoitteellisempina asukas- ja yritystoiminnan mitoituksina, sen mukaisina liikennesuunnitelmina sekä joustavampina kaavamääräyksinä.

Koulutustarjonnan suuntaamisessa kasvun edellytysten turvaaminen merkitsee työelämän tarpeiden ennakointia, hyvää yhteistyötä yritysten kanssa koulutuksen toteuttamisena sekä nopeaa reagointikykyä työvoimatarpeiden muutoksiin. Kaikessa muussakin päätöksenteossa on korkea aika kuunnella kasvun käynnistäjiä, yrityksiä ja investoijia.

Kauppakamarin toiminnassa keskitymme tänä vuonna kasvun edellytysten parantamiseen. Sillä tavoin saadaan myös kasvuyritysten määrä nousemaan.