Heikki J. Perälä,työllisyyden, työllisyysasteen, työllisyystavoitelaskurin, työllisyystavote.fi, päätöksiä, päätöksiin Pääkirjoitus

Hybridiuhkia torjutaan yritysten ja viranomaisten yhteistyöllä

Yhä useampi suomalaisyritys on kohdannut hybridivaikuttamisen yrityksiä omalla kohdallaan. Suurista yrityksistä joka viides kertoo olleensa hybridivaikuttamisen kohteena. Pienten ja keskisuurten yritysten joukossa vaikuttamisyrityksiä on havaittu vähemmän, mikä voi johtua sekä suuria yrityksiä pienemmistä verkostoista että heikommasta varautumisesta vaikuttamiseen.
Heikki J. Perälä
FacebookTwitterLinkedIn

Tämä ilmeni Helsingin seudun kauppakamarin selvityksestä, joka on herättänyt viranomaisissa ja turvallisuusasiantuntijoiden joukossa maan rajojen ulkopuolellakin suurta kiinnostusta. Euroopassa ei tiettävästi ole aiemmin tutkittu elinkeinoelämään kohdistuvaa hybridivaikuttamista.

Hybridivaikuttaminen on laaja ja kehittyvä käsite. Vaikuttaminen voi kohdistua poliittiseen päätöksentekoon, viranomaisten toimintaan ja elinkeinoelämään tai kaikkiin samanaikaisesti. Yritys on useammin vaikuttamisen välikappaleena kuin lopullisena kohteena. Yritysten verkostot kiinnostavat myös yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa. Riskit toiminnan seurauksista koituvat kuitenkin yrityksen kannettaviksi. Suurimpina yritystoimintaan kohdistuvina riskeinä pidetään väärän tiedon levittämistä, liiketoimintatietojen varkautta ja palvelunestohyökkäyksiä.

Hybridivaikuttaminen itsessään ei ole Suomessa rikos, mutta siihen liittyvä lahjonta ja vakoilu ovat. Rajanveto voi olla käytännössä hyvin hankalaa ja vaikeuttaa viranomaisten puuttumista toimintaan ennen kuin esimerkiksi vakoilusta on selvää näyttöä. Lainsäädäntöä tulisikin kehittää niin, että vaikuttamisyrityksiin pystytään puuttumaan riittävän ajoissa.

Suomessa yritysten ja viranomaisten yhteistyö kyberturvallisuusasioissa ja hybridivaikuttamiseen reagoinnissa sujuu hyvin. Yritykset kantavat vastuunsa varsin kattavasti ja raportoivat viranomaisille havaitsemistaan vaikuttamisyrityksistä. Yrityksissä mielletään varsin hyvin, mitä hybridivaikuttamisesta voi seurata maan poliittiselle päätöksenteolle.

Yritysten ja viranomaisten keskinäinen luottamus ja siihen perustuva yhteistyö on eduksi koko kansakunnan turvallisuuden kannalta. Yrityksistä valtaosa itse asiassa toivoo viranomaisilta nykyistä enemmän ohjeita ja tietoa hybridivaikuttamisesta ja siihen reagoimisesta.

Poliittiseen päätöksentekoon kohdistuva hybridivaikuttaminen nousi esiin Yhdysvalloissa, kun demokraattisen puolueen tietoihin tunkeuduttiin ja käytettiin niitä hyväksi vaaleja edeltävän ilmapiirin muokkaamisessa.

Suomessakin kannattaa olla valppaana vastaavan tyyppisten operaatioiden varalta. Vaikka Suomi ei ehkä olekaan maailmanpolitiikassa suuri tekijä, on ajankohta erilaisille vaikuttamisyrityksille nyt hyvin kriittinen. Ensi keväänä Suomessa järjestetään eduskunta-, maakunta- ja Euroopan parlamentin vaalit. Ensi vuonna Suomelle siirtyvät myös Euroopan unionin puheenjohtajuudet, jolloin vaikutusmahdollisuutemme ovat poikkeuksellisen suuret. Se voi luoda kiinnostusta ulkoiseen vaikuttamiseen.

On sekä kansanvallan että elinkeinoelämän menestyksen kannalta tärkeää, että pidämme sekä tietomme että päätöksentekomme omissa käsissämme.

Suomalaiset yritykset pitävät hybridivaikuttamisen uhkaa merkittävänä

Suomalaiset yritysjohtajat pitävät hybridivaikuttamisen uhkaa merkittävänä

Business community and hybrid threats 2018

Hybridiuhkia torjutaan yritysten ja viranomaisten yhteistyöllä In English