Heikki J. Perälä,työllisyyden, työllisyysasteen, työllisyystavoitelaskurin, työllisyystavote.fi, päätöksiä, päätöksiin Pääkirjoitus

Helsinki uuteen aikaan

Helsingissä valmistaudutaan kaupungin johtamiseen kokonaan uudella organisaatiolla. Kunnallisvaalien kaikkien aikojen äänikuninkaaksi noussut Jan Vapaavuori valitaan kesäkuussa pormestariksi. Pormestari hoitaa pääosan nykyisistä kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja kaupunginjohtajan tehtävistä. Valtaa ja vastuuta on todella paljon.
Heikki J. Perälä
FacebookTwitterLinkedIn

Kaupunginvaltuutettujen ja varavaltuutettujen joukosta valitaan lisäksi neljä apulaispormestaria, jotka toimivat uusien laaja-alaisten lautakuntien puheenjohtajina ja kaupunginhallituksen päätoimisina jäseninä. Uudella organisaatiolla tavoitellaan läpinäkyvyyttä päätöksentekoon sekä dynamiikkaa ja tehokkuutta palveluihin. On pitkälti uusissa tehtävissä aloittavista päättäjistä kiinni, miten tässä käytännössä onnistutaan.

Myös kaupungin koko johto-organisaatio menee kesäkuun alussa uusiksi. Kaupungin kaikki toiminnot kootaan neljään toimialaan, joista elinkeinoelämän kannalta tärkeimpiä ovat kaupunkiympäristön sekä opetuksen ja kasvatuksen toimialat. Tarvetta voimien kokoamiseen on, sillä kaupungin nykyinen organisaatio on kehittynyt Kustaa Vaasan ajoista alkaen pikkuhiljaa varsin itsenäisiksi erillisiksi virastoiksi.

Asiakkaat ovat joutuneet siilomaisesta toiminnasta kärsimään. Esimerkiksi investointia suunnitteleva yritys on tähän saakka asioinut erikseen tonttiasioissa kiinteistöviraston, kaavoitusasioissa kaupunkisuunnitteluviraston ja rakennuslupa-asioissa rakennusvalvontaviraston kanssa.

Uudessa organisaatiossa virastot yhdistetään, jolloin palveluitakin voidaan koota asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Yhden luukun palvelun toteuttaminen on enää tekemistä vailla.

Hallinnon kokoaminen antaa erinomaisen mahdollisuuden tuottavuuden nostamiseen ja palveluiden kehittämiseen. Elinkeinoelämän näkökulmasta on erityisen tärkeää kasvattaa reagointiherkkyyttä ja päätöksenteon nopeutta niin, että Helsinki kykenee nopeasti reagoimaan talouden muutoksiin ja kilpailijakaupunkien esittämiin haasteisiin.

Uusi pormestari, apulaispormestarit, kansliapäällikkö ja toimialajohtajat ansaitsevat elinkeinoelämältä kaiken tuen työlleen kaupungin kehittämiseksi. Organisaation muuttuessa voidaan toimintakulttuuria ja johtamismenetelmiä kehittää tuntuvasti.

Tähän yritysmaailma tarjoaa hyvä toimintamalleja. Esimerkiksi kaupungin yhtiöiden hallitustyöskentelyä kehittämällä voidaan suoritustasoa parantaa huomattavasti, kunhan poliittinen päätöksenteko ja yhtiöiden ammattimainen kehittäminen osataan pitää erillään. Hallitustyöskentelyyn kauppakamari tarjoaa hyviä toimintamalleja ja valmista koulutusta.

Elinkeinoelämän on syytä olla aktiivinen kaupungin toimintojen kehittämisessä. Ainakin kauppakamari tulee myös jatkossa kommentoimaan aktiivisesti kaupungin suunnitelmia tekemään ehdotuksia päätöksenteon pohjaksi. Rakenteiden muuttuessa tähän on nyt suuri tilaus.

 

Suuret kiitokset, Jussi!

Kesäkuun alussa päättyy ylipormestari Jussi Pajusen 12-vuotinen kausi kaupunginjohtajana. Hänen kaudellaan kaupunki on mennyt mittavan matkan eteenpäin niin tavoitteissaan kuin palveluissaankin.

Pitkäaikaisena perheyrittäjänä hän on ymmärtänyt hyvin menestyvän yritystoiminnan merkityksen hyvinvoinnin, elävän kaupunkiympäristön ja verotulojen kannalta.

Niin yritysten kuin kauppakamarinkin on ollut helppo asioida kaupungin johdon kanssa.