Hyvinvointiyhteiskunnan rakentajat Pääkirjoitus

Hatun nosto ehdokkaille

Kauppakamarit ovat vahvistaneet omat tavoitteensa seuraavalle vaalikaudelle. Haluamme suunnata ennen eduskuntavaaleja käytävää keskustelua ylisuuren julkisen sektorin ja korkean verorasituksen aiheuttamiin ongelmiin.
Heikki J. Perälä, toimitusjohtaja
FacebookTwitterLinkedIn

Kauppakamarit ovat vahvistaneet omat tavoitteensa seuraavalle vaalikaudelle. Haluamme suunnata ennen eduskuntavaaleja käytävää keskustelua ylisuuren julkisen sektorin ja korkean verorasituksen aiheuttamiin ongelmiin, liiallisen sääntelyn haittavaikutuksiin, liikenneratkaisujen merkitykseen elinkeinoelämälle, energiaomavaraisuuden parantamiseen ja työvoiman saannin turvaamiseen. Nämä ovat yritysten menestyksen kannalta tärkeimpiä asioita, joista vaaleissa valittava uusi eduskunta päättää.

On tärkeää, että yritysten edustajat ja järjestöt ottavat nyt aktiivisesti osaa talouspoliittiseen keskusteluun. Maan talous on saatava kasvuun eikä tämä onnistu ilman menestyviä yrityksiä. Erityisesti vaalien alla on syytä muistuttaa ehdokkaita ja äänestäjiä talouden kasvun merkityksestä hyvinvoinnin kehittymiselle. Siksi kauppakamarit ovat aktiivisia niin julkista taloutta kuin yritystoiminnan edellytyksiäkin koskevassa keskustelussa.

Kauppakamarit eivät pyri kuitenkaan pyri vaalikeskustelun tai hallitusohjelman kirjoitustyön osapuoleksi. Annamme asiantuntemustamme kaikkien puolueiden ja ehdokkaiden käyttöön. Muuta tukea meiltä onkin turha odottaa: kauppakamarit ovat julkisoikeudellisia yhdistyksiä, jotka eivät lain mukaan voi osallistua vaalityön tukemiseen millään tavalla.

Eduskuntavaaleissa ehdokkaiksi asettuneet ovat laittaneet itsensä likoon oman aatteensa puolesta. Heidän panoksensa isänmaan kehittämiseen ja kansanvallan ylläpitämiseen on hyvin tärkeä. Vaaleissa ehdokkaaksi asettuminen on hatun noston arvoinen teko.