Hyvinvointiyhteiskunnan rakentajat Pääkirjoitus

Hallituksen otettava vahva ote sääntelyn purkamiseen

Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallituksen ohjelman keskeisenä tavoitteena on turhan sääntelyn purkaminen ja yritysten hallinnollisen taakan keventäminen. Säädöksiä perkaamalla voidaan samanaikaisesti lisätä tervettä kilpailua, luoda tilaa uudelle yritystoiminnalle ja saavuttaa merkittäviä julkisen talouden säästöjä. Helsingin seudulla olisi erityisen tärkeää keventää kauppaan, rakentamiseen ja asuntotuotantoon kohdistuvaa sääntelyä.
Heikki J. Perälä, toimitusjohtaja
FacebookTwitterLinkedIn

Ensimmäiset toteutetut toimenpiteet ovat osoittautuneet toimiviksi. Vähittäiskaupan aukiolon vapauttaminen on lisännyt selvästi päivittäistavarakaupan myyntiä ja kaupan alan työllisyyttä. Kaupan alan kilpailu on entistä avoimempaa, kun kaikilla toimijoilla on samat edellytykset myynnin kehittämiseen. Aikansa elänyttä kankeaa poikkeusluparumbaa ei kaipaa kukaan, ainakaan lupahakemuksia vuosia pyörittäneissä kauppakamareissa.

Kaavoituksen ja rakentamisen päätöksenteon nopeuttaminen on myös käynnistynyt. Kuntien ja maakuntien päätöksentekoa on vahvistettu. Rakennusten energiatehokkuutta, väestönsuojien rakentamista, esteettömyyttä, meluntorjuntaa, paloturvallisuutta, kosteusturvallisuutta ja taloteknisiä järjestelmiä koskevien säädösten uudistaminen on käynnissä. Tavoitteena on yhtenäistää säädösten soveltamista, parantaa säädösten ennakoitavuutta ja vähentää aikansa elänyttä sääntelyä.

Kaavoituksen ja rakentamisen lupien sujuvoittaminen on sen sijaan osoittautunut vaikeammaksi kuin hallitusohjelmaa laadittaessa arvioitiin. Lakien valmistelua tehnyt työryhmä jätti raporttinsa kesäkuussa. Työltä odotettiin konkreettisia edistysaskeleita, jotka olisivat purkaneet turhia lupaprosesseja ja selvästi nopeuttaneet lupahakemusten käsittelyä. Tulokset jäivät kaupan sijainnin sääntelyä lukuun ottamatta kuitenkin laihoiksi. Kauppakamari jättikin työryhmän mietintöön eriävän mielipiteen.

Kaavoitusasioita koskevien valitusmenettelyjen karsiminen on osoittautunut niin ikään vaikeaksi. Erityisesti hallitusohjelman hanke siirtyä kaavoitusasioissa kunnallisvalituksista hallintovalituksiin on kohdannut vastustusta. Helsingin seudun kehityksen kannalta olisi kuitenkin tärkeää, että valitusten käsittelyä pyrittäisiin kaikin keinoin nopeuttamaan ja turhia valituksia karsimaan. Täällä on yllin kyllin esimerkkejä siitä, miten yksi sinnikäs valittaja pystyy pitkittämään uusien työpaikkojen, palveluiden ja asuntojen rakentamista vuositolkulla.

Ympäristönsuojelulain valmistelussa tavoitteena on karsia päällekkäisyyksiä ja vähentää luvanvaraisia toimintoja. Nykyisin hajanaisten lupamenettelyjen kokoaminen yhden luukun periaatteella selkeyttäisi toimintaa ja parantaisi yritysten palvelua. Myös kaavoitus- ja rakentamisasioissa voitaisiin viranomaismenettelyjä kehittämällä merkittävästi parantaa asiakkaiden palvelua ja nopeuttaa asioiden käsittelyä.

Sääntelyn purkamiseen tarvitaan nyt vahvaa poliittista ohjausta. Hallitusohjelmassa on asetettu hyvät ja edelleen ajankohtaiset tavoitteet. Niiden toteuttaminen olisi selvä piristysruiske markkinoille. Samalla viranomaiset voisivat keskittyä ihan oikeiden asioiden käsittelyyn.

Website Comments

  1. Heikki Kauppi
    Vastaa

    Sääntelyn yksi funktio on pienen ihmisen ja pienen yrityksen puolustaminen markkinatalouteen olennaisena piirteenä liittyvältä keskittymiseltä. Markkinatalouden logiikka nyt vain toimii niin, että suuri saa mittakaavaetua äärimmäisen ketjuttuneesta tukkukaupasta, ostoista, yksikkötyökustannuksista, pääoman kiertonopeudesta, näkyvyydestä, hyvistä suhteista kaavoittajaan jne. Kaupan aukiolon vapauttamisesta syntynyt työllisyyden lisäys jää väliaikaiseksi, kun pienet kaupat joutuvat panemaan lapun luukulle. Kymmenen prosentin myynnin vähennys ei voi olla näkymättä jossakin. Elintarvikkeiden kokonaiskulutus ei lisäänny sillä, että suurten toimijoiden kilpailuetu kasvaa entisestään. Suuri myy työntekijää kohti enemmän, joten vähittäiskaupan työpaikat eivät voi kokonaisuutena muuta kuin vähentyä tämän ”vapautuksen” johdosta. Kaupan liittokin arvioi, että ensi keväänä työoaikkojen lukumäärän väliaikainen kasvu taittuu laskuksi. Omassa naapurustossani Töölössä minusta näyttää siltä, että parikin kivijalkakauppaa on tukehtumassa suurten kilpailijoiden puristuksessa. Kustannukset siirtyvät asiakkaille, jotka joutuvat ajamaan yhä kauemmaksi ruokakassiensa perässä. Itse aion käydä edelleen kivijalkakaupassa ja kauppahallissa niin kauan kuin yhdessäkin pienkauppiaassa henki pihisee. Valitettavasti kaltaisiani kuluttajia on liian vähän elättämään kivijalkakauppaa. En sano, etteikö sääntelyn purussa voi jokin hyötykin piillä, mutta ei pidä hehkuttaa sellaisella hyödyllä, jota ei tosiasiallisesti ole.

Kommentoi