Hyvinvointiyhteiskunnan rakentajat Pääkirjoitus

Hallinnollinen taakka keveämmäksi

Yritysten hallinnollisen taakan purkaminen vapauttaisi huomattavasti voimavaroja lomakkeiden täyttämisestä ja toisarvoisten selvitysten tekemisestä varsinaiseen yritystoimintaan. Samalla se keventäisi julkista hallintoa ja suuntaisi viranomaisten työpanosta ihan oikeisiin asioihin. Kauppakamarit ovat vuosien ajan koonneet esityksiä, miten yritystoimintaa kahlitsevia säädöksiä purkamalla saataisiin enemmän kasvua aikaan.

Heikki J. Perälä, toimitusjohtaja
FacebookTwitterLinkedIn

Useat yritysten byrokratiareppua keventävistä ehdotuksista ovat
päätyneet pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallituksen ohjelmaan.

Monet niistä ovat edenneet jo lakiluonnoksiksi. Erityisesti työ- ja elinkeinoministeriö on kiitettävällä ripeydellä valmistellut kaupan aukiolorajoitusten vapauttamista, koeaikojen pidentämistä, määräaikaisten työsuhteiden käytön helpottamista, irtisanottujen henkilöiden takaisinottovelvollisuuden joustavoittamista ja vuosilomien aikaisten sairaspäivien omavastuuta koskevia esityksiä. Syksyllä odotetaan myös selvityshenkilön ehdotuksia paikallisen sopimisen lisäämisestä.

Valtiovarainministeriössä valmistellaan monia kuntien velvoitteiden keventämiseen liittyviä ehdotuksia. Kuntaliitosten viiden vuoden irtisanomissuojan purkaminen on jo luonnosvaiheessa. Kuntien toiminnan tehostaminen on erittäin tärkeää yritysten verorasituksen, paikallisen päätöksenteon sujuvuuden ja palvelutuotannon kehittämisen kannalta.

Maankäytön ja rakentamisen kohdalta hallitusohjelma on selkeä. Viranomaismenettelyjä kevennetään ja niille asetetaan määräajat. Päällekkäisiä vahvistus- ja valitusmenettelyjä nopeutetaan. Kaavojen esteettömyys-, väestönsuojelu- ja pysäköintimääräyksiä muutetaan joustavammiksi. Näiden muutosten valmistelu ympäristöministeriössä on lähtenyt kuitenkin liikkeelle muita ministeriöitä hitaammin. Hallituksen on pantava siihen lisää puhtia.

Sääntelyn purkamisesta on puhuttu jo aivan tarpeeksi. Nyt on toimenpiteiden aika.