Hyvinvointiyhteiskunnan rakentajat Pääkirjoitus

Connecting business

Vanha lobbarin ohje on, että yhteiskuntasuhteita on liian myöhäistä alkaa rakentaa silloin, kun niitä tarvitsee. Sama pätee nykyään kaikkiin verkostoihin. Erityisesti taloudellisesti haastavana aikana verkostot voivat olla yrityksille kullan arvoisia.
Heikki J. Perälä
FacebookTwitterLinkedIn

Kauppakamari auttaa yrityksiä verkostojen rakentamisessa. Eri toimialojen yrityksiä ja niiden avainhenkilöitä yhdistävä kauppakamari on oivallinen perusta asiakaspotentiaalin kasvattamiseen. Kauppakamarin jäsentapaamisiin kannattaa aina ottaa pino käyntikortteja mukaan. Erityisesti yrityspalveluyritykset ovat onnistuneet laajentamaan asiakaspintaansa kauppakamarin tilaisuuksissa.

Autamme yrityksiä myös sidosryhmäsuhteiden hoitamisessa. Päätöksentekijöiden, viranomaisten ja yritysten avainhenkilöiden saattaminen yhteen on kauppakamarin avaintehtäviä. Esimerkiksi maankäytön, kaavoituksen ja liikennesuunnittelun kysymyksissä on tärkeää, että yritykset ja viranomaiset ymmärtävät toistensa näkemyksiä ja tarpeita. Yhtä tärkeää on viranomaisten, oppilaitosten ja yritysten yhteistyö, jolla tähdätään koulutuksen ennakoinnin parantamiseen niin, että yritystoiminnan nousevat tarpeet otetaan koulutuksen suunnittelussa huomioon. Kauppakamarin vaikuttamistyö perustuu juuri tällaiseen avoimeen vuorovaikutukseen yritysten ja viranomaisten välillä.

Heikon talouskasvun oloissa vertaiskontaktien arvo on korostunut voimakkaasti. Pienten ja keskisuurten yritysten johtaminen on usein varsin yksinäistä puuhaa eikä keskeneräisiä suunnitelmia voi aina avoimesti pohtia asiakkaiden, rahoittajien tai edes oman henkilökunnan kanssa. Tällaisissa tilanteissa on hyvä kuulla muiden, toisilla aloilla toimivien yritysten kokemuksista samojen kysymysten ratkaisemiseksi. Keskinäiseen kokemusten vaihtoon ja sparraukseen kauppakamarin klubit tarjoavat hyvän mahdollisuuden.

Kehitämme ja tuotteistamme verkottamispalveluitamme yritysten tarpeiden mukaisesti. Viimeaikaisista toiminnoista Johtajuuden naiskamari on osoittautunut hyvin tarpeelliseksi. Kehitämme myös start-upien ja suurten yritysten keskinäistä verkostoitumista, joka avaa molemmille uusia näköaloja yritystoimintaan.

Tällä tavoin kauppakamari voi tuoda lisäarvoa yritystoimintaan. Eräs kokenut yritysjohtaja tiivisti asian ytimen sanoiksi:

”Kauppakamarit olivat rakentamassa yrityksille verkostoja kauan ennen kuin verkostoista oli kukaan kuullutkaan.”