Hyvinvointiyhteiskunnan rakentajat Pääkirjoitus

Aktiivinen ote maahanmuuttoon

Maahanmuutto on metropolialueen menestyksen ydinkysymyksiä. Metropolialueella asuu yli puolet koko maan maahanmuuttajista. Maahanmuuton ansiosta väestön ikärakenne poikkeaa edukseen koko maan keskiarvosta. Tämä on yritysten kannalta merkittävää, sillä metropolialueen työmarkkinat tarvitsevat lisää työvoimaa. Seudun omat nuorisoikäluokat eivät riitä korvaamaan edes poistumaa työmarkkinoilta.
Heikki J. Perälä, toimitusjohtaja
FacebookTwitterLinkedIn

Metropolialueelle suuntautuva maahanmuutto hyödyttää koko Suomea. Siksi valtion ja kuntien on toimittava maahanmuuttopolitiikassa hyvässä yhteistyössä. Nyt yhteistyö on toimivaa tavoitteiden asettamisessa ja ohjelmien laatimisessa.

Niiden toteuttaminen sen sijaan onnahtelee. Erityisesti kielikoulutuksen järjestämisessä, asuntopolitiikan voimistamisessa ja työelämään kotoutumisessa tarvitaan nopeita toimia.  Vaikka koulutus aiheuttaakin kustannuksia veronmaksajille, vältetään tehokkaalla kotouttamisella vieraantumisesta aiheutuvat paljon suuremmat menot tulevaisuudessa. Samalla helpotetaan maahanmuuttajien tietä työelämään – ja saadaan työntekijöitä yrityksiin.

Kasvaneen maahanmuuton on arvioitu merkitsevän yli 5000 asunnon lisärakentamistarvetta Helsingin seudulle vuosittain. Tämä on iso haaste, sillä parhaimmillaankin seudulla on pystytty reilun 11 000 asunnon vuosituotantoon. Asuntotuotannon kasvattaminen edellyttää kaavoituksen vauhdittamista, rakentamista hidastavan sääntelyn tuntuvaa keventämistä ja kustannuksia kasvattavista toisarvoisista rakentamismääräyksistä luopumista.

Kauppakamari on ottanut aktiivisen roolin metropolialueen maahanmuuton edistämisessä. Lähtökohtanamme ovat yritysten tarpeet ja metropolialueen menestys. Se on paljon avarampi näkökulma maahanmuuttokeskusteluun kuin vänkääminen turvapaikan hakijoiden kohtelusta. Maahanmuutto on paljon nyt nähtyä kansainvaellusta merkittävämpi ilmiö.